main-page-icon
menu-button
Valikko

KEHITTÄMISKESKUS OPINKIRJO

Kerhokeskus on nyt Kehittämiskeskus Opinkirjo. Opinkirjo turvaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kasvaa henkisesti ehyiksi ja itsetuntoisiksi, ajatteleviksi, kriittisiksi ja ongelmanratkaisukykyisiksi ihmisiksi, joilla on edellytykset ja mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluiksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ikäkautensa mukaisesti.

Osallisuus luo hyvinvointia.

Opinkirjo Nyt!

Pinnalla

22.04.2015

Hymy-toimintaa toteutetaan 232 kunnan kouluissa

Hymy-veistoksia jaettiin yhteensä 232 kunnan kouluissa yli 7000 koululaiselle tunnustukseksi vuoden 2014 aikana. Hymy-toiminta kattaa 73 % kaikista Suomen kunnista. Hymy-veistoksia jaetaan myös muutamissa suomalaisissa kouluissa ulkomailla, joten perinnettä vaalitaan jopa Suomen rajojen ulkopuolella.

Uutinen

01.04.2015

Maailma koulussa – globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaari Oulussa 14.4.2015

Maailma koulussa -seminaarissa tutustutaan globaalikasvatuksen mahdollisuuksiin ja merkitykseen kouluopetuksessa, opetussuunnitelmissa ja kasvatustyössä. Tänä vuonna syvennytään pohtimaan kriittisesti normeja. Minkälaisia käsityksiä meillä on siitä, minkälainen on normaalia? Miten normit näkyvät käytännössä ja kuka ne määrittelee? Miten niitä voi tunnistaa ja haastaa ryhmässä, paikallisesti ja globaalisti? Millaista tukea järjestöt tarjoavat aiheen käsittelyyn?

Uutinen

Yks kaks toimimaan

Tunnetut jutut

Muualla verkossa

Facebookissa
Twitterissä

Opinkirjo Nyt!

22.04.2015

Hymy-toimintaa toteutetaan 232 kunnan kouluissa

Hymy-veistoksia jaettiin yhteensä 232 kunnan kouluissa yli 7000 koululaiselle tunnustukseksi vuoden 2014 aikana. Hymy-toiminta kattaa 73 % kaikista Suomen kunnista. Hymy-veistoksia jaetaan myös muutamissa suomalaisissa kouluissa ulkomailla, joten perinnettä vaalitaan jopa Suomen rajojen ulkopuolella.

Uutinen

01.04.2015

Maailma koulussa – globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaari Oulussa 14.4.2015

Maailma koulussa -seminaarissa tutustutaan globaalikasvatuksen mahdollisuuksiin ja merkitykseen kouluopetuksessa, opetussuunnitelmissa ja kasvatustyössä. Tänä vuonna syvennytään pohtimaan kriittisesti normeja. Minkälaisia käsityksiä meillä on siitä, minkälainen on normaalia? Miten normit näkyvät käytännössä ja kuka ne määrittelee? Miten niitä voi tunnistaa ja haastaa ryhmässä, paikallisesti ja globaalisti? Millaista tukea järjestöt tarjoavat aiheen käsittelyyn?

Uutinen

Pinnalla

Yks kaks toimimaan