main-page-icon
menu-button
Valikko

KEHITTÄMISKESKUS OPINKIRJO

Kerhokeskus on nyt Kehittämiskeskus Opinkirjo. Opinkirjo edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Se turvaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kasvaa henkisesti ehyiksi ja itsetuntoisiksi, ajatteleviksi, kriittisiksi ja ongelmanratkaisukykyisiksi ihmisiksi, joilla on edellytykset ja mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluiksi aina itseään koskevissa asioissa ikäkautensa mukaisesti.

Osallisuus luo hyvinvointia.

Opinkirjo Nyt!

Tunnetut jutut

01.09.2014

”Asenne kunnossa, kaikki turvassa” - Liikenneturvallisuusviikko 8.-14.9.2014

Lasten on voitava olla aktiivisia yhteiskuntansa jäseniä ja heillä on oikeus olla osallisina asioissa, jotka koskevat heidän hyvinvointiaan. Liikenne ja liikenneturvallisuuden parantaminen on asia, joka vaikuttaa kaikkien lasten hyvinvointiin.

Uutinen

Maksuttomat materiaalit

Muualla verkossa

Uutuus!

Oivalluksia ryhmästä - pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin

Lataa opas (pdf) | Tilaa maksutta

Uutuus!

Tiedekilpailu -onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Lataa opas Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun sivuilta.

Kuvaa, ääntä ja tekstiä

- medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

Lataa opas (pdf)

Kaikki materiaalit

Facebookissa
Twitterissä

Bloggerissa

Opinkirjo Nyt!

01.09.2014

”Asenne kunnossa, kaikki turvassa” - Liikenneturvallisuusviikko 8.-14.9.2014

Lasten on voitava olla aktiivisia yhteiskuntansa jäseniä ja heillä on oikeus olla osallisina asioissa, jotka koskevat heidän hyvinvointiaan. Liikenne ja liikenneturvallisuuden parantaminen on asia, joka vaikuttaa kaikkien lasten hyvinvointiin.

Uutinen

Maksuttomat materiaalit

Uutuus!

Oivalluksia ryhmästä - pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin

Lataa opas (pdf) | Tilaa maksutta

Uutuus!

Tiedekilpailu -onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Lataa opas Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun sivuilta.

Kuvaa, ääntä ja tekstiä

- medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin

Lataa opas (pdf)

Kaikki materiaalit