main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

YRITYS HYVÄ 2014

Yritys Hyvä 2014 kilpailuaika (5.9.2013-28.2.2014) on päättynyt ja voittajat palkittu. Seuraava kilpailukierros (Yritys Hyvä 2015) käynnistyy Yrittäjänpäivänä 5.9.2014. Kilpailuaineisto toimitetaan kouluille elokuun lopulla ja se julkaistaan ohjeineen myös näillä sivuilla.

Vuoden 2014 voittajat löytyvät täältä.

Yritys Hyvä 2014

Kilpailuun voivat osallistua alakoulun 6.luokkalaiset, yläkoulun 7.-9.luokkalaiset ja toisen asteen opiskelijat. Osallistua voi joko yksilökirjoituksella tai ryhmätyöllä oman sarjan ohjeistuksen mukaan.

Kaikki kilpailuun liittyvä ohjeistus, kilpailusarjat, tehtävät ja aineistot löytyvät Yritys Hyvä 2014 tehtävävihosta (pdf). 

Kilpailusarjat

UUSI SARJA!
Sarja 1 - Yrityskylä, 6.luokka
Kirjoitussarja Yrityskylässä vieraileville alakoulun 6.luokkalaisille

Sarja 2, 9.luokka Kirjoitussarja

Sarja 3, Lukio Kirjoitusarja

Sarja 4, Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat Kirjoitussarja

Sarja 5 - Ryhmätyö Osallistua voivat 7.-9.-luokkien ja toisen asteen opiskelijaryhmät yrittäjyysaiheisella projektilla.

Palkinnot

Loppukilpailuun lähetettyjen töiden tekijät opettajineen palkitaan Golla-kännykkäpusseilla. Loppukilpailussa palkitaan voittajia seuraavasti:

Sarja 1 - Yrityskylä, 6 luokka: palkitaan 3-5 työtä 100 euron rahapalkinnoin
Sarja 2, 9.luokka: palkitaan 10 työtä 500 euron rahapalkinnoin
Sarja 3, Lukio: palkitaan 3-5 työtä 500 euron rahapalkinnoin
Sarja 4, Ammatillinen oppilaitos: palkitaan 3-5 työtä 500 euron rahapalkinnoin
Sarja 5 - Ryhmätyö: palkitaan 1-3 työtä 1000 euron rahapalkinnoin


Voittajille opettajineen järjestettään palkintojenjakotilaisuus Helsingissä 16.5.2014.
Matkat ja mahdollinen majoitus kustannetaan voittajalle ja opettajalle. Ryhmätyösarjasta korvataam kolmen voittajaryhmän jäsenen sekä opettajan matkat mahdollisine majoituksineen.

Kilpailutöiden lähettäminen

Opettaja voi lähettää jokaiselta luokalta tai jokaisesta opetusryhmästä 1-5 työtä valintansa mukaan.  

Sarjojen 1–4 työt toivotaan ensisijaisesti sähköisesti mikäli ne toteutustavaltaan antavat siihen mahdollisuuden. Työt tulee lähettää sähköpostin erillisinä liitteinä joko word-, rtf-, tai pdf -tiedostoina. Työt voi lähettää myös postitse. Ryhmätyöt voi lähettää toteuttamistavan mukaan joko sähköisesti tai postitse.

  • Sähköisesti lähetettävät työt osoitteeseen yrityshyva(a)opinkirjo.fi
  • Postitse lähetettävät työt osoitteeseen Kehittämiskeskus Opinkirjo, Mariankatu 15 A 11, 00170 Helsinki.

Valmiiksi maksettuja palautuskuoria tai pakettikortteja voi tilata yrityshyva(a)opinkirjo.fi tai 050 400 9914.


Kaikkiin lähetettäviin kilpailutöihin tulee merkitä selkeästi

  • opiskelijan / opiskelijoiden nimi ja sähköpostiosoite
  •  sarja, johon työ osallistuu
  • ohjaavan opettajan / opettajien nimi ja sähköpostiosoite
  • oppilaitoksen nimi, osoite ja puhelinnumero
  • minkä oppiaineen / oppiaineiden tunneilla tai kurssilla työ on toteutettu

Töiden lähetyksen yhteydessä tulee mainita, kuinka monta opiskelijaa ryhmästä tai koulusta osallistui kilpailuun (mukaan luettuna myös oppilaat, joiden työtä ei lähetetä loppukilpailuun).

Kilpailuaika loppuu 28.2.2014, jolloin töiden tulee olla viimeistään perillä.

Sarjojen 1-4 töitä ei palauteta, sarjan 5 työt palautetaan pyydettäessä. Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden käyttää kilpailuun lähetettäviä töitä tai niiden osia korvauksetta kilpailun tiedottamiseen, tutkimustoimintaan ja omiin julkaisuihin.

 

 

(Päivitetty 19.5.2014)