main-page-icon
menu-button
Valikko
HYMY
HYMY :: Hymyä kouluihin :: Hymy-päivä :: 1.-4. luokan -tehtävät

”Olemme kaikki samanlaisia ja erilaisia” 

1.-4. luokka


 Tavoitteet
Tavoitteena on tutustua luokkatovereihin paremmin. Huomataan, että vaikka olemmekin erilaisia, on meissä paljon samoja asioita. Ilmaisuleikkien avulla houkutellaan lapsia toimimaan, puhumaan ja kertomaan asioistaan rohkeammin. Leikit kehittävät oppilaiden taitoja toimia ryhmässä.   

Valmistautuminen
Tutustu harjoituksiin ja valmistaudu toimimaan harjoitusten ohjaajana. Leikit eivät tarvitse mitään lisämateriaalia. Ne voidaan toteuttaa luokassa, kunhan pulpetit siirretään syrjään. Halutessasi voit laittaa tuolit isoon piiriin, jolloin oppilaat voivat ohjeiden annon ja joidenkin harjoitusten aikana istua tuoleilla. Toimi joustavasti! Jos joku oppilas tai oppilaspari ei keksi vastausta tilanteessa, niin heihin voidaan palata lopuksi. Jos aika ei riitä, voit myös jättää tilanteen mukaan jonkin leikin tai harjoituksen pois. Tärkeää on kertoa tunnin tavoite ja koota tunti lopussa, jotta oppilaatkin ymmärtävät tunnin merkityksen.   

Työskentelykerran sisältö 

Tavoitteen ilmoittaminen
Olemme olleet samalla luokalla jo pitkään, mutta tunnemmeko jo toisemme hyvin. Ajattelin, että voisimme tehdä tällä tunnilla leikkejä ja harjoituksia, joissa kerromme omista harrastuksista ja asioista joista pidämme. Voimme tunnin lopussa pohtia, saimmeko tietää joitakin sellaisia asioita toisistamme, joita emme jo tienneet. Miltä kuulostaa, haluatteko kokeilla?          

Kerromme harrastuksistamme -leikki
Aseta oppilaat seisomaan piiriin. Pyydä jokaista oppilasta miettimään, mitä hän harrastaa tai mistä tekemisestä hän pitää (esimerkiksi Antti, joka harrastaa jääkiekkoa). Näytä ensin itse mallia, kertomalla oma etunimesi ja näyttämällä miimisesti mitä harrastat. Tämän jälkeen jokainen lapsi vuorollaan esittelee itsensä piirin keskellä haluamallaan tavalla sanomalla nimensä ja käyttäen liikettä. Tämän jälkeen muut osallistujat astuvat askeleen piirin keskelle päin ja matkivat niin tarkasti kuin osaavat kyseistä henkilöä.

Minä pidän -leikki
Aseta oppilaat piiriin istumaan, joko omille tuoleilleen tai lattialle. Esittele leikki aloittamalla se itse kertoen asian, josta pidät. Sen jälkeen kukin halukas lapsi saa vuorollaan sanoa, mistä pitää. Ne leikkijät, jotka pitävät samasta asiasta nousevat seisomaan ja vaihtavat paikkaa piirissä. Edetään niin kauan, kunnes jokainen halukas on saanut sanoa jonkin asian, josta pitää.

Ominaisuusjonot -leikki
Jaa oppilaat neljän tai viiden hengen ryhmiin ja toimi itse ainakin leikin aluksi leikinjohtajana. Kerro millaiseen jonoon leikkijöiden tulee asettua. Jonon järjestyksen määrääjänä voi olla esimerkiksi etunimien aakkosjärjestys, pituusjärjestys, kengän koko tai ikä. Nopeimmin jonoon järjestynyt ryhmä voittaa ja saa aina pisteen. Leikin lopussa lasketaan pisteet ja hurrataan sekä voittajille että hävinneille.

Parista patsas -harjoitus
Jaa piirissä olevat oppilaat pareiksi. Pyydä pareja sopimaan, kumpi heistä on A ja kumpi B. Anna pareille pieni hetki aikaa miettiä kaksi asiaa, joista he yhdessä pitävät. Näytetään toisille pareille asioita, joista kukin pari pitää. Näyttäminen tapahtuu siten, että ensin A tekee B.stä patsaan, joka kuvastaa asiaa, josta pari pitää erityisen paljon. Tavoitteena on kertoa yhteisistä asioista muulle ryhmälle tehdyn patsaskuvan tukemana.

Loppupiiri ja pohdinta
Aseta oppilaat piiriin istumaan, joko omille tuoleilleen tai lattialle. Kootaan tunnin harjoitukset ja pohditaan mitä huomattiin?        

  • Viittaa, jos opit jotakin uutta luokkatovereistasi? Kerro mitä asioita.
  • Löytyikö tunnilla yhtään asiaa, josta kaikki olisivat olleet samaa mieltä? (Minä pidän -leikki)
  • Mistä harjoituksesta pidit eniten? Miksi?

Lisätehtävä: Tehdään harrastusnäyttely luokkaan, johon jokainen oppilas voi tuoda jotakin omaan harrastukseensa liittyvää. 

Tulostusmuodossa (pdf)