main-page-icon
menu-button
Valikko
HYMY
HYMY :: Hymyä kouluihin :: Hymy-päivä :: 5.-9. luokan -tehtävät

”Kaikki voivat toimia yhdessä”
5.-9. luokka

Tavoitteet
Tavoitteena on kehittää yhteistoiminta taitoja ja ylittää tyttöjen ja poikien väliset sosiaalirajat työskentelyssä. Ilmaisuleikeillä houkutellaan varhaisnuoria toimimaan, puhumaan ja työskentelemään rohkeammin. Harjoitukset kehittävät oppilaiden taitoja toimia ryhmässä. 

Valmistautuminen
Tutustu harjoituksiin ja valmistaudu toimimaan harjoitusten ohjaajana. Harjoitukset eivät tarvitse mitään lisämateriaalia. Ne voidaan toteuttaa luokassa, kunhan pulpetit siirretään syrjään. Toimi joustavasti! Jos aika ei riitä, voit myös jättää tilanteen mukaan jonkin harjoituksen pois tai toistaa niitä oppilaiden toiveiden mukaan. Tärkeää on kertoa tunnin tavoite ja koota oppiminen tunnin lopussa, jotta oppilaatkin ymmärtävät tunnin merkityksen.   

Työskentelykerran sisältö 

Tavoitteen ilmoittaminen
Tämän tunnin tarkoituksena on harjoitella yhteistyötaitoja, joita tarvitaan kaikessa kanssakäymisessä. Teemme yhdessä helppoja improvisaatioharjoituksia. Improvisaatio tarkoittaa työskentelyä, jossa pitää nopeasti hyväksyä toisen tai toisten idea ja jatkaa tekemistä siitä. Improvisaatio vaatii toisen kuuntelemista, joka on yhteistyötaidoista usein se vaikein. Teemme harjoituksia, jotka vaikeutuvat tehtävä tehtävältä. Miltä kuulostaa, haluatteko kokeilla, miten onnistutaan?    

Opettajalle: Muista, että näyttäminen on monta kertaa tehokkaampi tapa esitellä ja ohjeista tehtävä, kuin yrittää kertoa se sanallisesti.

Ameeba -lämmittelyleikki
Kaikki ovat aluksi ameeboja. Ameeban täytyy taistella toisen ameeban kanssa päästäkseen ravuksi, ravun on taisteltava ravun kanssa päästäkseen jänikseksi. Jäniksestä tulee seuraavaksi karhu ja lopulta ihminen. Taistelu tapahtuu kivi-paperi-sakset -tyyliin. Voittaja siis pääsee yhden tason ylöspäin ja häviäjä tippuu yhden alaspäin (voidaan myös pelata niin, että häviäjä ei tipu alaspäin vaan pysyy samalla tasolla kunnes voittaa). Tavoitteena on leikkiä niin kauan, kunnes kaikki ovat ihmisiä. (Yleensä näin ei käy, joten ryhmän täytyy olla sellainen, jossa ”häviäminen” ei ole kauhistus).

Sen, millä tasolla kukin leikkijä on, tunnistaa liikkeistä ja ääntelyistä. Tasot ja niiden järjestys on hyvä kirjoittaa esimerkiksi taululle. On myös hyvä kerrata liikkeet ja ääntelyt riittävän moneen kertaan, jotta ei tule sekaannuksia. Ameeba tekee käsillä rintauintiliikettä ja hokee ”ameeeeba”, rapu tekee kädet ojennettuina eteenpäin ”leikkaavaa” liikettä käsillä ja hokee ”naps, naps”, jänis heiluttelee käsiä korvina pään yläpuolella ja hokee ”fläpäti, fläpäti”, ja karhu taasen koukkaa ”tassulla” ja hokee ”mur, mur”. Ihmisiksi päässeet seuraavat leikkiä sivusta. Tämä leikki on hauska jäänmurtaja, jossa tulee huomaamatta toimittua eri oppilaiden kanssa.

1-2-omanimi -harjoitus
Aseta oppilaat piiriin. Sovitaan, että luetellaan piirissä numeroita numerojärjestyksessä oppilas kerrallaan. Ollaan paikoillaan ja sanotaan numero, mutta jos numero kuuluu kolmosen kertotauluun esimerkiksi numero kolme, sen kohdalla sanotaan oman nimi ja hypätään. Leikki alkaa. Ensimmäinen oppilas sanoo "Yksi", toinen "Kaksi", kolmas hyppää ilmaan ja sanoo oman nimensä, neljäs sanoo "Neljä" jne. Ylimääräisiä liikkeitä ei saa tehdä. Kun joku mokaa omalla kohdallaan, hän tuulettaa ja ottaa muulta ryhmältä raikuvat aplodit vastaan.

Mitä sinä teet? -ryhmäharjoitus
Jaa oppilaat kahteen ryhmään, jotka kummatkin muodostavat piirin. Yksi vapaaehtoinen kummastakin ryhmästä menee oman piirinsä keskelle ja alkaa miimisen tekemisen (esimerksi tanssii balettia). Joku piiristä kysyy: Mitä sinä teet?. Keskellä olija vastaa keksimällä jonkin muun tekemisen (esimerkiksi ulkoilutan koiraa). Tämän jälkeen kysyjä menee vuorostaan piirin keskelle, ja alkaa miimisesti ”ulkoiluttamaan koiraa”. Kun häneltä kysytään, mitä hän tekee, pitää hänen keksiä taas uusi tekeminen. Harjoitusta jatketaan kunnes kaikki ovat käyneet piirin keskellä ainakin kerran.

Hei, mitä sinä teet? -pariharjoitus
Jaa oppilaat pareihin, mielellään sekaparit eli tyttö poika -parit. Jatketaan äskeistä harjoitusta pariharjoituksena. Sovitaan ensin pareissa kumpi on A ja B. A aloittaa ryhtymällä ensin tekemään jotain arkista toimintaa miimisesti. B seuraa vieressä ja antaa A:n rauhassa rakentaa omaa toimintaansa. Hetken päästä B kysyy: ”Mitä sinä teet?” A jatkaa toimintaansa ja vastaa jonkin tekemisen, joka ei ole sama tai lähellä hänen juuri tekemäänsä. B ryhtyy välittömästi toteuttamaan tätä toimintaa. A jatkaa myös omaa toimintaansa ja vie sen kunnolla loppuun ja ryhtyy vasta sen jälkeen seuraamaan mitä B tekee. Sitten onkin A:n vuoro kysyä. Näin harjoitus etenee.

Liikkuva -veistos
Jaa oppilaat pareihin, mielellään sekaparit eli tyttö poika -parit. Parit tekevät toisistaan vuorotellen liikkuvia veistoksia, joiden aiheena on kaveruuteen liittyvät asiat esim. epäluotettava kaveri. Liikkuvassa veistoksessa on liikkuvia osia, esim. käsi ja jalka, jotka toistavat samaa liikettä. Liikkuvat veistos voi myös äännellä tai toistaa jotakin lyhyttä repliikkiä. Anna pareille lyhyt työskentelyhetki ja katsokaa sitten yhdessä syntyneitä tuotoksia.

Liikkuvat kuvat ryhmissä
Jaa oppilaat 3-5 hengen ryhmiin. Laita taululle esiin joukko otsikoita, esimerkiksi laulun nimiä. Pyydä ryhmiä tekemään otsikoista esimerkiksi tutuista lauluista ryhmässä ”liikkuva veistos”. Laulu esitetään miimisesti ja muut yrittävät arvata, mikä laulu on kyseessä. Kaikkien ryhmän jäsenten pitää osallistua ”veistokseen”.

Loppupiiri ja pohdinta
Aseta oppilaat lattialle piiriin istumaan. Kootaan tunnin harjoitukset ja pohditaan mitä huomattiin.

  • Viittaa, jos yhteistyö sujui sinusta hyvin? Kerro, mistä sen tunnistaa?
  • Tuntuiko jokin harjoitus erityisen vaikealta? Miksi?
  • Mistä harjoituksesta pidit eniten? Miksi? 

Lisätehtävä: Tehdään ryhmissä liikkuvia veistoksia, joilla käsitellään ystävyyteen tai kaveruuteen liittyviä asioita. Millainen on hyvä ystävä? Miten käyttäytyy huono ystävä? jne. Kootaan ajatukset esimerkiksi taululle ja käsitellään niitä keskustellen. 

Tulostusmuodossa (pdf)