main-page-icon
menu-button
Valikko
HYMY
HYMY :: Hymyä kouluihin :: Hymy-tuotteet :: Hymy-kirja

HYMY-KIRJA - REHTI, REIPAS, REHELLINEN

Hyvän toveruuden kilvasta on kirjoitettu kirja Rehti, reipas, rehellinen. Hyvän toveruuden kilpa 1954-2004. Kirjassa kuvataan Hyvän toveruuden kilvan ja Hymy-veistoksen syntyvaiheet sekä tarkastellaan, miten kilpailun jo 50 vuotta lähes muuttumattomina säilyneet palkitsemiskriteerit on tulkittu eri vuosikymmeninä. Aineistona ovat olleet kilpailua järjestäneiden organisaatioiden asiakirjat ja Hyvän toveruuden 40-vuotisjuhlaa varten kootut noin 800 kirjettä. Niissä Hymy-veistoksen voittaneet ja myös sitä ilman jääneet kuvaavat tuntojaan ja kokemuksiaan kilpailusta.

 

Rehti, reipas, rehellinen.
Hyvän toveruuden kilpa 1954-2004
Minna Riikka Järvinen
Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 2004
95 sivua.

Painos on loppunut.