main-page-icon
menu-button
Valikko
HYMY
HYMY :: Hymyä kouluihin :: Tapakulttuurimateriaali

WWW.HYMYPOIKA.ORG/HYMY

Interaktiivinen Hymy-tapakulttuurimateriaali on tarkoitettu peruskoulun 1.–9.-luokkalaisille. Materiaalin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä toisen huomioimisen ja hyvien tapojen merkityksestä arjessa ja kavereiden kesken. Materiaalin teemoina ovat suvaitsevaisuus ja vuorovaikutustaidot, oikean ja väärän erottaminen sekä terveelliset elämäntavat. Tehtävissä oppilaalle asetetaan kysymyksiä ja häntä kannustetaan itsenäiseen vastausten pohtimiseen ja etsimiseen.

Materiaalissa on 1.–4.-luokkalaisille ja 5.–9.-luokkalaisille suunniteltuja tehtäviä. Nuorempien tehtävissä seikkaillaan kertomusten maailmassa Leenan ja Lassin kanssa. Eläytymällä kertomukseen ja miettimällä tapahtumavaihtoehtoja oppilas ratkaisee tilanteita koululaisten arjesta. Isompien tehtävissä painottuu itsenäinen tai ryhmässä tehtävä vastausten pohtiminen ja näkökulmien hakeminen erilaisiin tilanteisiin.

Verkkotehtävät soveltuvat opettajan kanssa, ryhmissä tai oppilaan itsenäisesti tehtäviksi. Tapakulttuurimateriaalin kokonaisuutta tukee teemojen käsitteleminen ja niistä keskusteleminen myös oppitunneilla. Materiaali sisältää myös opettajan osion, jossa on Hymy-materiaalin teemoihin liittyviä oppitunneille sopivia tehtäviä.

Hymy-tapakulttuurimateriaali