Jaa

ARKI ON TÄRKEIN


“Arkijärjen lukujärjestys”

Nukkuvatko koululaisenne riittävästi? Suunnitelkaa ja toteuttakaa koulussanne kysely, jonka avulla selvitätte, esiintyykö oppilailla väsymystä ja johtuuko se unen puutteesta. Tulosten yhteydessä pohtikaa tarvittaessa, täytyykö oppilaiden tietoa levon tärkeydestä lisätä ja miten sen voisi toteuttaa.

Vinkkejä ja linkkejä:

Nukkumisen lisäksi myös säännölliseen ja monipuoliseen ruokailuun kannattaa kiinnittää huomiota. Hyviä ideoita ja tehtäviä aiheeseen löytyy materiaalista Aistien ruokamaailmaan – opas kerhonohjaajille (pdf).

 

“Käsi ei paijaamalla kulu”

Tunteeko jokainen koulussanne olevansa upea ja ainutkertainen yksilö, jota arvostetaan? Saako jokainen äänensä kuuluviin? Avatkaa koko luokan blogi, johon kirjataan pieniä itselleen ja muille iloa tuottavia asioita. Tehkää yhdestä viikonpäivästä kiitos-päivä – silloin ei kiitosta unohdeta!

Vinkkejä ja linkkejä:

Yritys Hyvä 2013 -kilpailun tehtävävihkosta löytyy hyviä ohjeita ja vinkkejä blogin luomiseen ja blogikirjoittamiseen (pdf).


”Paikat kuntoon”

Kuka koulussanne siivoa paikat? Mitkä asiat tekevät kouluympäristöstä viihtyisän? Jakakaa koulualue luokkien kesken ja jokainen luokka saa suunnitella asioita, jotka tekevät omasta alueesta viihtyisämmän. Suunnitelmaan voi sisällyttää myös tekoja, jotka kantavat suunnitelmia pidempäänkin tulevaisuuteen. 

Vinkkejä ja linkkejä:

Myös oppilaskunta voi ottaa vastuuta esimerkiksi organisoimalla kyselyn koulualueiden viihtyvyydestä. Hyviä käytännön esimerkkejä oppilaskuntien toiminnasta eri puolella suomea löytyy julkaisusta "Kauhia kakku!" -Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä (pdf). 

Siivooja tekee koulussa tärkeää työtä. Into yrittäjyyteen (pdf) -oppaan tehtävien avulla voi tutustua erilaisiin ammatteihin ja työpaikkoihin.

 

powered by eMedia