main-page-icon
menu-button
Valikko
NUORET
NUORET :: Tutki-Kokeile-Kehitä

TUTKI-KOKEILE-KEHITÄ

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) on tiede- ja teknologiakilpailu kaikille alle 21-vuotiaille lapsille ja nuorille. TuKoKessa on neljä sarjaa:

I  esi- ja alkuopetus

II  3.-9. luokkalaiset

III  muut alle 21-vuotiaat nuoret

Y iältään eri-ikäiset osallistujat

Töiden aihetta ei ole rajattu, eikä oppiainerajoja ole. Voit osallistua vaikkapa tutkimuksella, pelillä, tietokoneohjelmalla tai keksinnöllä. Työn voit tehdä yksin tai ryhmässä, osana koulutyötä tai harrastuksena. Opettajilta tai muilta asiantuntijoilta saa pyytää apua!

TuKoKe huipentuu maalis-huhtikuussa järjestettävään lopputapahtumaan, jossa parhaat työt palkitaan rahastipendein. Nuorten sarjasta valitaan lisäksi Suomen edustajat kansainväliseen EU:n Young Scientist -kilpailuun (EUCYS) ja Intel ISEF kilpailuun.

Vuosittain työt pyydetään lähettämään 1.2. mennessä.

Lisätietoja ja ohjeita työn tekemiseen ja lähettämiseen löydät kilpailun kotisivuilta: www.tukoke.fi tai www.facebook.com/tutkikokeilekehita

Kilpailun esittely myös
http://prezi.com/pd__zez8vulp/tutki-kokeile-kehita/