main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Kerhotoiminta

KERHO- JA HARRASTUSTOIMINTA

Kehittämiskeskus Opinkirjon toiminnan painopistealueena on 7-16-vuotiaiden kerho- ja harrastustoiminnan edellytysten parantaminen lisäämällä tukipalveluja, tuottamalla uusia materiaaleja, kehittämällä uusia työmuotoja ja osallistumalla asiaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Yhteistyökumppaneita kehittämishankkeissa ovat opetusministeriö, Opetushallitus, eduskunta, Kirkkohallitus ja muut harrastustoimintaa tukevat ja järjestävät organisaatiot ja järjestöt.

Opinkirjo osallistuu kerho- ja harrastustoimintaa koskeviin tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin yhteistyökumppanina.

Opinkirjon aluekoordinaattorit toimivat paikallisesti tukemalla kerhotoimijoita, tiedottamalla ja järjestämällä koulutuksia alueillaan.