main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Kerhotoiminta :: Koulun kerhotoiminnan kehittäminen

TUKEA KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Näille sivuille on koottu kerhotoimijoille käytännön ohjeita, vinkkejä ja ideoita koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Tukipalveluja on

  • kerhonohjaajille
  • opettajille
  • rehtoreille
  • oppilashuoltoryhmille
  • oppilaskunnille
  • vanhempainyhdistyksille
  • kolmannen sektorin toimijoille
  • kunnan hallintokuntien edustajille

Koulun kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi perusopetusta vaatii kehittämistyöhön osallistuvien yhteistyötä ja aitoa osallisuutta. Parhain yhteistyö syntyy kumppanuuden pohjalle.

Kumppanuuden hyvät käytänteet ovat kuntakohtaisia. Kuntia ja kouluyhteisöjä kannustetaan hyödyntämään jo valmiina olevia rakenteita, toimivia yhteistyöverkostoja ja työmuotoja sekä luomaan aktiivisesti uusia kumppanuuden malleja. 

Koulun kerhotoiminta on määritelty perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa ja näin ollen tavoitteet ja säädökset ohjaavat kehittämistyötä.

Koulun kerhotoiminta on tarkoin määriteltyä 

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan nimenomaan perusopetuslain 47§:ssä mainittua ja opetusuunnitelman perusteissa määriteltyä toimintaa, jonka järjestämisen periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Koulu määrää toiminnasta vuosittaisessa työsuunnitelmassaan, ja sen vuoksi koulut ovat keskeisessä asemassa kerhotoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kerhotoiminta on suunnattu perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaille. Kerhotoimintaa voidaan järjestää myös toisen asteen oppilaitoksissa, mutta tämä toiminta ei kuulu koulun kerhotoiminnan kehittämisen piiriin.

Koulun kerhotoiminta on oppilaalle aina maksutonta ja vapaaehtoista. Oppilailta ei saa periä materiaali- eikä osallistumismaksuja.

Kerhoja voidaan järjestää ennen tai jälkeen koulupäivän. Mikäli kerho ajoittuu keskelle koulupäivää, tulee siihen osallistuminen olla oppilaille vapaaehtoista. Kerhoja voidaan järjestää tarpeen mukaan myös ilta-aikaan ja muualla kuin koulun tiloissa, kunhan ne täyttävät koulun kerhotoimintaa määrittävät ehdot ja rehtori on hyväksynyt tilojen käytön (mm. turvallisuuden).