main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KOULU KERHOTOIMINNAN KESKEISENÄ KEHITTÄJÄNÄ

Kerhotoiminta tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä. Monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan avulla lisätään oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. 

Kerhot saadaan vakiinnutettua osaksi koulun toimintakulttuuria, kun kehittämistyössä hyödynnetään opettajien, oppilaiden, kodin sekä muiden sidosryhmien tietoja ja taitoja.