main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ KOULUN KERHOTOIMINNASSA

Koulun kerhotoiminnan kehittämisessä kannattaa hyödyntää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Vanhemmat tulee huomioida kerhotoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Onnistunut kerhotoiminta luo yhteisöllisyyttä.

Lukuvuoden alussa on hyvä informoida koteja alkavista kerhoista sekä järjestään koulun kerhotoimintaan liittyvä vanhempainilta. Vanhempainillassa myös vanhemmilla on mahdollisuus esittää kerhotoimintaan liittyvä ajatuksia ja toiveita. Vanhempainiltaan voi esimerkiksi varata aikaa hyvien tiedottamis- ja vuorovaikutuskäytänteiden ideoimiseen.

Lukuvuoden aikana tulee varata aikaa vanhempien kuulemiseen myös esimerkiksi kerhokyselyiden muodossa. Kodit osallistuvat lisäksi kerhotoiminnan arviointiin.

Vanhempainyhdistys toimii hyvänä väylänä kodin ja koulun yhteistyömuotojen kehittämisessä. Vanhempainyhdistys voi muun muassa nimetä oman kerhoasioista vastaavan vanhemman, joka toimii yhteyshenkilönä kodin ja koulun välillä.

Yhteistyötapoja mietittäessä voi kiinnittää huomion ainakin seuraaviin:

  • vanhempainiltojen hyödyntäminen
  • kerhotoivekyselyihin osallistuminen
  • tiedottaminen koteihin
  • kerhotoiminnan arviointiin osallistuminen
  • vanhempainyhdistyksen rooli ja tehtävät
  • yhteisöllisyyden kehittäminen