main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

OPPILASHUOLTORYHMÄ MUKAAN KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Kerhotoiminnan yhtenä tavoitteena on löytää jokaiselle oppilaalle häntä itseään kiinnostava harrastus ja tarjota kaikille oppilaille mahdollisuus pitkäjänteiseen harrastamiseen. Oppilashuoltoryhmän jäsenten moniammatillisuus tuo kerhotoiminnan kehittämiseen voimavaroja.

Oppilashuoltoryhmän moniammatillisuutta on luontevaa hyödyntää oppilashuollon piirissä olevien oppilaiden kannustamiseen ja tukemiseen mukaan pitkäjänteiseen kerhotoimintaan. 

Lisäksi on luontevaa tehdä yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa. Oppilashuoltoryhmän ammattitaitoa voidaan lisäksi hyödyntää muun muassa harrastamattomuuden tunnistamisessa.

Oppilashuoltoryhmän osallistuminen koulun kerhotoiminnan kehittämiseen on erityisen tärkeää ja oppilashuoltoryhmän toivotaan olevan keskeisesti mukana muun muassa kerhotoiminnan moniammatillisten käytänteiden kehittämistyössä.

Myös esimerkiksi kerhoissa käytettävien työmenetelmien kehittämisessä oppilashuoltoa on hyvä kuulla.

Oppilashuoltoryhmän osaamista voidaan hyödyntää monin tavoin:

  • oppilaiden harrastamattomuuden tunnistaminen
  • oppilaiden mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien tunnistaminen
  • oppilaiden ohjaaminen kerhoihin
  • oppilaiden tukeminen pitkäjänteiseen kerhotoimintaan
  • kerhoissa käytettävien työmenetelmien kehittäminen
  • huoltajien tukeminen 
  • kuuleminen kerhosisällöistä
  • oppilaantuntemukseen liittyvä erityisosaaminen
  • moniammatillisen yhteistyön kehittäminen