main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

OPPILAIDEN OSALLISTAMINEN KERHOTOIMINTAAN

Koulun kerhotoiminnasta saadaan innostavaa ja motivoivaa, kun oppilaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Oppilaskunnan hallitus on hyvä voimavara oppilaiden osallistamisessa.

Lukuvuoden alussa oppilaille on hyvä esitellä koulun kerhotoimintaa ennen kerhovalintoja. Toivottavaa on, että kerhotoiveita kuultaisiin jo keväällä.

Oppilaskunnan hallitusta kannattaa hyödyntää kerhokyselyiden suunnittelussa, kerhoesittelyissä ja osallisuuden kehittämisessä. Esimerkiksi oppilaskunta voi nimetä opettajankokouksiin oman kerhohenkilön, joka toimii yhteyshenkilönä opettajien, rehtorin ja oppilaskunnan välillä.

Oppilaiden osallisuutta kerhoissa voidaan tukea osallistavilla työtavoilla. Oppilaat kannattaa ottaa mukaan kerhojen sisällönsuunnitteluun ja he voivat toteuttaa yksittäisiä kerhokertoja yhdessä ohjaajan kanssa. Tärkeää on, että oppilaat otetaan mukaan myös kerhotoiminnan kehittämisen arviointiin.

Osallistamismuotoja:

  • kerhotoiveiden kuuleminen
  • kerhosisältöjen suunnittelu
  • kerhon sääntöjen tekeminen yhdessä
  • yksittäisten kerhokertojen toteuttaminen yhdessä ohjaajan kanssa
  • osallistavat työtavat kerhoissa
  • oppilaskunnan hallituksen mukaanottaminen kerhotoiminnan kehittämistyöhön
  • oppilasedustus koulun kerhoasioissa
  • oppilaiden kerhoesittelyt esimerkiksi koulussa, vanhempainilloissa ja kunnan hallintokunnille
  • kerhopäivät - oppilaat pääosassa suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • arviointiin osallistuminen