main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

REHTORILLA KESKEINEN MERKITYS KERHOTOIMINNASSA

Rehtori vaikuttaa siihen, että kerhot tulevat osaksi koulun toimintakulttuuria. Koko kouluyhteisön sitouttaminen kehittämis- ja vakiinnuttamistyöhön on keskeistä.

Rehtori vastaa koulun kerhotoiminnasta. Näin ollen luontevia tehtäviä ovat muun muassa lukujärjestystekniset ja tilankäytön järjestelyt sekä kerhonohjaajien valinta ja perehdyttäminen.

Rehtori tukee toimia, joilla opettajien moniammatillisuus, oppilashuoltoryhmien osaaminen ja oppilaskunnissa olevat voimavarat hyödynnetään. Esimerkiksi kerhotoiminnan voi lisätä opettajankokousten esityslistalle ja järjestää teemasta vesopäivän tai muuta koulutusta. Oppilaskunnan hallituksen ja rehtorin välinen säännöllinen yhteydenpito kerhoasioissa on myös toivottavaa.

Mikäli kerhoihin palkataan ulkopuolisia ohjaajia, rehtorin tehtävänä on huolehtia heidän perehdyttämisestä koulun kerhotoiminnan periaatteisiin ja koulun sisäisiin toimintaohjeisiin.

Rehtorin ei toki tarvitse vastata yksin kaikesta. Lukuvuoden alussa on hyvä valita yhdessä muiden opettajien kanssa yhdysopettaja koordinoimaan koulun kerhotoimintaa.

Lukuvuoden alussa koteja informoidaan koulun kerhotoiminnasta. Vanhempainillat ovat hyvä paikka kertoa kerhotoiminnan tavoitteista ja käytänteistä sekä kuulla myös vanhempia sekä kartoittaa vanhempien halukkuutta kerhonohjaajiksi.

Rehtorin tehtäviä:

  • lukujärjestystekniset järjestelyt
  • tilajärjestelyt
  • yhdysopettajan valinta yhdessä opettajien kanssa
  • kerhonohjaajien valinta ja perehdyttäminen
  • opettajakunnan sitouttaminen kerhotoimintaan
  • moniammatillisen yhteistyön tukeminen
  • oppilaskunnan ja oppilashuoltoryhmän osallisuuden lisääminen
  • kodin ja koulun kasvatuskumppanuudesta vastaaminen