main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KERHOYHDYSOPETTAJA KOORDINOI KOULUNSA KERHOTOIMINTAA

Jokaisessa koulussa on hyvä olla opettaja, jonka tehtävänä on koordinoida koulussa tapahtuvaa kerhotoimintaa. Yhdysopettaja toimii koulun omana yhteyshenkilönä kuntaan, koteihin, kerhonohjaajiin ja muihin sidosryhmiin sekä vastaa koulun sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta.

Yhdysopettajaa ylläpitää kerhoilmoitustaulua, tiedottaa kerhoaisoista kouluyhteisöä esimerkiksi opettajankokouksisssa, vanhempainilloissa ja oppilaille tarkoitetuissa tilaisuuksissa.

Hänen on luontevaa toimia koulunsa kerhoasiantuntijana kunnan ja muiden koulujen yhteistyöfoorumeissa, kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä oppilashuoltoryhmässä. Yhdysopettaja voi toimia myös rehtorin työparina erilaisten perehdyttämis- ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä.

Yhdysopettajan on toivottavaa ottaa keskeinen rooli oppilaiden osallistamisessa mukaan kerhotoimintaan ja yhteistyö oppilaskunnan hallituksen kanssa on tärkeää. Yhdysopettaja ja oppilaskunnan hallitus voivat muun muassa toteuttaa kerhotoivekyselyitä, järjestää kerhopäiviä, -tapahtumia ja -tempauksia, suunnitella kerhotarjotinta sekä ideoida erilaisia oppilaita osallistavia kerhomenetelmiä.

Suosituksena on, että yhdysopettajan tehtävät huomioidaan palkkauksessa.

Yhdysopettajan tehtäviä:

  • koulun oma yhteyshenkilö kuntaan, koteihin, kerhonohjaajiin ja muihin sidosryhmiin
  • kerhoasiantuntija muun muassa opettajankokouksissa ja oppilashuoltoryhmässä
  • tiedottamisvastuu
  • kerhoilmoitustaulun ylläpito
  • yhteistyö oppilaskunnan hallituksen kanssa
  • rehtorin työpari