main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KOULUN KERHOTOIMINTA KUNNAN KOORDINOIMANA

Koulun kerhotoiminnasta saadaan monipuolista ja laadukasta, kun kunta on mukana sen kehittämisessä. Koulujen kerhotoimintaa kannattaa koordinoida keskitetysti, jotta varmistetaan tasavertainen kerhotarjonta kunnan oppilaille. Kunnan koordinoimana koulun kerhotoiminnassa voidaan hyödyntää eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen tietoja, taitoja ja resursseja sekä toimintaa pystytään kehittämään ja vakiinnuttamaan osaksi perusopetusta.

Kunnan eri hallintokuntien, taiteen perusopetuksen, eri järjestöjen ja muiden yhteisöjen tarjoamilla koulun harrastustoiminnoilla saadaan lapsille ja nuorille mielekästä, motivoivaa, monipuolista ja sisällöllisesti korkeatasoista kerhotoimintaa.

Toiminnasta saadaan laadukasta ja monipuolista, kun koulun kerhotoiminnan kehittämiseen osallistuvat kunnassa

  • poikkihallinnollinen ohjausryhmä
  • koordinaattori
  • rehtorit
  • kerhoyhdysopettajat
  • kerhonohjaajat
  • oppilaskunta
  • oppilashuoltoryhmä
  • vanhemmat ja vanhempainyhdistys
  • yhteistyökumppanit