main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KUNNAN HALLINNOIMA KOULUN KERHOTOIMINTA

Laadukkaan, sisällöiltään laaja-alaisen ja kustannuksiltaan tehokkaan koulun kerhotoiminnan kehittämistyön onnistuminen vaatii kunnan eri hallintokuntien välistä yhteistyötä.

Monessa kunnassa sivistystoimi hallinnoi luontevasti koulun kerhotoimintaa. Poikkihallinnollinen yhteistyö sivistys-, kulttuuri- ja nuorisotoimen välillä tapahtuu parhaiten ohjausryhmän avulla. Ohjausryhmässä on hyvä olla myös ainakin kerhotoimintaa järjestävien koulujen rehtorit. Ohjausryhmä suunnittelee ja valmistelee toiminnan.

Poikkihallinnollisessa yhteistyössä voi huomioida ainakin seuraavia asioita:

  • ohjausryhmän kokoaminen
  • ohjausryhmän tehtävät
  • kunnalla on koulun kerhotoiminnassa oma koordinaattori
  • koulun kerhotoiminnasta tiedottaminen kuntalaisille
  • paikallinen yhteistyö koulun kerhotoiminnan kehittämisessä