main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KOORDINAATTORI HALLINNOI KUNNASSA KERHOTOIMINTAA

Kunnassa on hyvä olla erillinen henkilö, jolla on kokonaisnäkemys koulujen kerhotoiminnan nykytilasta ja kehittämisestä. 

Koordinaattori vastaa kuntatasolla kerhotoiminnan käytännöistä ja toiminnasta, koulutusten järjestämisestä, yhteistyömuotojen kehittämisestä sekä kolmannen sektorin ja koulun henkilökunnan yhteistyöstä. Hänen on luontevaa myös toimia koulujen kerhoyhdyshenkilöiden tukena. 

 

Koordinaattori

  • kehittää yhteistyötä koulujen ja paikallisten toimijoiden välille
  • selvittää koulujen ja eri tahojen mahdollisuuksia tuottaa kerhoja kouluille
  • kartoittaa soveltuvia ja vapaita tiloja kerhojen käyttöön kouluilta ja lähiympäristöistä
  • ehkäisee harrastustoimintojen päällekäisyydet alueilla
  • on aktiivisesti yhteydessä rehtoreihin, kerhoyhdysopettajiin ja vanhempainyhdistyksiin / vanhempiin
  • kouluttaa kerhotoiminnassa mukana olevia tahoja
  • tiedottaa kuntalaisia koulujen kerhotoiminnasta.