main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KOULUN KERHOTOIMINNAN TAVOITTEET

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Uudistuva opetussuunnitelma 2014 painottaa oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä, jonka lähtökohtana ovat koulun kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet.

Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä.

Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, lasta ja nuorta arvostavaa toimintaa sekä tilaisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Kerhotoiminnan tavoitteet:

 • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
 • mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
 • mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
 • luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
 • lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
 • mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen 
 • harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen

                                                                  (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004)


Uudistuva POPS 2014 linjaa kerhotoimintaan lisäksi:

 • Opitun soveltamista ja monimuotoista vuorovaikutusta
 • Vaikutusmahdollisuuksia osallisuuden kautta
 • Yhteistyön vahvistaminen
 • Lisää arjen hallintaa ja turvallisuutta
 • Kerhot rikastuttavat koulun toimintakulttuuria
 • Tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia
 • Yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa
 • Hyödyntää koulun sidosryhmien osaamista

 

 

Tavoitteena on hyvinvoiva oppilas.