main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TAVOITTEENA HARRASTUNEISUUDEN TUKEMINEN JA MYÖNTEISTEN HARRASTUSTEN EDISTÄMINEN

Jokainen lapsi ja nuori löytää koulun kerhotoiminnasta harrastuksen, johon hänellä on mahdollisuus koko perusopetuksen ajan.

Kerhotoiminta on sisällöltään niin laadukasta ja monipuolista, että jokaiselle koulun oppilaalle löytyy siitä häntä kiinnostava harrastus.

Kerhotoiminta on säännöllistä, pitkäjänteistä ja tavoitteista, jotta pohja pitkäjänteiselle harrastamiselle voi syntyä.

 

Koulun kerhot ovat helposti saavutettavia harrastamisen paikkoja lapsille ja nuorille.