main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TAVOITTEENA ONNISTUMISEN JA OSAAMISEN KOKEMUKSEN ANTAMINEN

Koulujen järjestämä kerhotoiminta on sisällöiltään niin monipuolista ja toteutustavaltaan monialaista, että jokainen lapsi ja nuori saavuttaa sen kautta onnistumisen ja osaamisen kokemuksia.

Toiminnan sisällöissä otetaan huomioon lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet.

Toiminnan järjestäjät ja ohjaajat kehittyvät ajattelemaan kerhotoimintaa prosessina, jolla tuetaan lasten ja nuorten omaehtoisen kiinnostuksen kehittymistä.

Kerhotoiminta on pitkäjänteistä, säännöllistä ja vakiintunutta, jotta pohja säännölliselle harrastamiselle syntyy.

 

Kerhoissa oppilaat löytävät omia vahvuusalueitaan.