main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TAVOITTEENA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN TUKEMINEN

Kiinnitetään vanhempien huomiota harrastuneisuuden merkityksestä lapsen tasapainoisen kasvun tukemisessa.

Vahvistetaan koulujen tietämystä kerhotoiminnan merkityksestä lapsen kasvun ja oppimisen tukena.

Lisätään vanhempien ja koulujen ymmärrystä kodin ja koulun yhteistyön merkityksestä lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa.

Vahvistetaan kodin ja koulun yhteistyön käytäntöjä kerhotoiminnan avulla ja kehitetään muita kodin ja koulun yhteistyön toimintatapoja.

Koulun kerhotoiminta vahvistaa kodin ja koulun yhteistyön käytänteitä.