main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TAVOITTEENA LUOVAN TOIMINNAN JA AJATTELUN KEHITTÄMINEN

Kerhotoiminta ohjautuu lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteiden kautta harrastuneen aikuisen tuodessa siihen omaa substanssiin liittyvää osaamistaan.

Kerhonohjaaja antaa kerhonohjausprosessin kehittyä ja edetä tarvittaessa vapaasti kerhoryhmässä käytävän keskustelun tai toiminnan mukaan; kerhonohjaajan rooli on nimenomaan ohjaajan rooli.

Kerhonohjaaja myötäilee ja tukee oppilaiden omia toiminnassa syntyviä ajatuksia, tietojen ja taitojen kehittymistä sekä vahvistaa heidän omaa tiedonhaluaan asettamalla kysymyksiä mieluummin, kuin vastaamalla niihin.

Kerhotoiminta herättää älyllisen uteliaisuuden ja tarjoaa erilaisia ongelmanratkaisustrategioita.

Toiminta on monipuolista, laaja-alaista, pitkäjänteistä ja säännöllistä, jotta ajatteluprosessit pääsevät kehittymään.

 

Kerhoissa voidaan herättää älyllinen uteliaisuus
ja kokeilla erilaisia ongelmanratkaisutapoja.