main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TAVOITTEENA LASTEN JA NUORTEN KANNUSTAMINEN TUOTTAMAAN OMAA KULTTUURIAAN

Aikaansaadaan kerhotoimintaa, joka luo puitteet lasten ja nuorten omille luoville prosesseille ja tuotoksille.

Tuotetaan kerhosisältöjä, jotka antavat lapsille ja nuorille lisää käytännön taitoja omien tuotosten luomiseen.

Luodaan yhteistyötä alueilla taiteen perusopetuksen, taidelaitosten, järjestöjen ja kunnan eri toimialojen välille aikuisten osaamisen saamiseksi nuorten käyttöön.

 

Kerhoissa on tilaa oppilaiden omille
luoville prosesseille ja tuotoksille.