main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Kerhotoiminta :: Koulun kerhotoiminnan kehittäminen :: Tavoitteet :: Oppilaantuntemusta ja kouluhyvinvointia

TAVOITTEENA OPPILAAN TUNTEMISEN  LISÄÄMINEN

Kouluhyvinvointi paranee, kun koulun henkilöstö kohtaa oppilaat kerhotoiminnassa.

Opettaja näyttäytyy oppilaille kerhonohjaajana oman harrastuksensa kautta toisenlaisessa roolissa.

Koulut saavat näyttöä parantuneen oppilaantuntemuksen positiivisista vaikutuksista kouluhyvinvointiin.

Turvataan toiminnan pitkäjänteisyys ja säännöllisyys, jotta positiivisia vaikutuksia oppilaantuntemukseen syntyy.

Hyvä oppilaantuntemus auttaa ohjaajaa löytämään jokaiselle kerholaiselle hänen edellytyksiinsä sopivaa toimintaa ja haasteellisia ja mielekkäitä tehtäviä ja ohjelmaa kerhossa.

 

Hyvä oppilaantuntemus kehittyy pitkäaikaisessa
ohjaaja-oppilas -suhteessa.