main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Kerhotoiminta :: Koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

KOULUN KERHOTOIMINNAN LAATUKRITEERIT

Koulun kerhotoiminta on oleellista nähdä yhtenä lasten ja nuorten toimintaympäristönä, jossa voidaan tukea heidän kasvuaan ja hyvinvointiaan. Kerhotoiminta ei ole vain koulutyön täydentäjä vaan se toteuttaa omalta osaltaan opetussuunnitelmaa. Samalla koulun kerhotoiminta on osa kunnan nuoriso- ja vapaa-ajanpalveluiden kokonaisuutta. Koulun kerhotoiminta tulee ymmärtää laajemmin yhdeksi ehkäisevän lastensuojelun toimintamuodoksi ja toimijaksi.

Koulun kerhotoiminta, hyvinvointia lapsen ja nuoren elämään – näkökulmia laatuun, vakiinnuttamiseen ja toimenpiteisiin – julkaisuun on koottu vankkaan kokemukseen perustuva näkemys, joka avaa näkökulmia koulun kerhotoiminnan järjestämiseen liittyviin niin rakenteellisiin tekijöihin kuin laadukkuuteen vaikuttaviin seikkoihin.

Asiakirjaa ovat olleet laatimassa Kerhokeskus – koulutyön tuki ry,  Koululiikuntaliitto KLL ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Förbundet Hem och Skola i Finland rf, Sydkustens Landskapsförbund r.f., Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lapsiasiavaltuutettu.

Järjestöjen yhteinen koulun kerhotoiminnan laatu- ja kehittämistoimenpidesuositus korostaa toiminnan laadukkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Toimenpidesuosituksien lähtökohtana on jokaisen perusopetusikäisen lapsen mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan koululla koko perusopetuksen ajan koulussa tarjottavan kerhotoiminnan kautta.

Koulun kerhotoiminta, hyvinvointia lapsen ja nuoren elämään - näkökulmia laatuun, vakiinnuttamiseen ja toimenpiteisiin (pdf)