main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Motivoituneet kerholaiset

Kerhoihin osallistuvat kouluikäiset lapset ja nuoret ovat useimmiten hyvin motivoituneita osallistumaan kerhotoimintaan. Tämä on kiitollista kerhonohjaajalle ja edesauttaa kerhon aihepiirissä kehittymistä ja kerhossa viihtymistä.


Kerhotyö on kaikkia koulun oppilaita varten

Kunkin koulun kerhotyöhön osallistuvat pääosin kyseisen koulun oppilaat. Jos muiden koulujen oppilaita otetaan kerholaisiksi, vastuukysymykset on hyvä selvittää etukäteen.
Kerhotyöhön, kuten muuhunkin kerhotoimintaan osallistuvat tyypillisesti sellaiset oppilaat, jotka menestyvät ja viihtyvät hyvin koulussa. Iso haaste on saada kerhotyöhön mukaan oppilaita, joiden koulumenestys ja kouluviihtyvyys on vähäinen. Jos koulussa heikosti menestyvä oppilas kokee onnistuvansa kerhotyössä, sillä on todennäköisesti positiivinen vaikutus mm. hänen minäkuvaansa, koulumenestykseensä ja koulussa viihtymiseensä.


Kerhoissa saa uusia kavereita

Kerhotyössä usein eri luokka-asteilla olevat oppilaat toimivat yhdessä. Tämä lisää uusia kokemuksia ja rooleja ryhmässä; isommat auttavat luontevasti pienempiä, osaavammat vähemmän osaavia. Kerhotyössä oppilaat voivat saada monipuolisemman kontaktin myös opettajaansa, joka toimii kerhonohjaajana tai he voivat luoda uuden tärkeän suhteen ennalta tuntemattomaan, kerho-ohjaajana toimivaan aikuiseen.

 

Kerhonohjaaja voi auttaa kerholaisia onnistumaan rennossa ilmapiirissä

Useimpia kerhotyöhön osallistuvia oppilaita yhdistää ainakin kiinnostus oppia kerhon aihepiiristä, halu olla hyväksytty ja tarve kuulua ryhmään. Kerhonohjaajan tärkein tehtävä on ylläpitää tätä motivaatiota ja auttaa oppilaita saavuttamaan heitä palkitsevia onnistumisen kokemuksia. Oppilaat tarvitsevat kerhotyössä rentouttavia, pakottomia mahdollisuuksia toimia ja löytää uutta kerhon aihepiiristä, itsestään ja muista kerholaisista.

 

Harrastustoiminnan opintokirjaan merkintä kerhoon osallistumisesta

Harrastustoiminnan opintokirja on harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan ansioluettelo, joka kertoo lukijalle laajasti nuoren elämäntaidoista ja oppimiskokemuksista. Kirjaan voi saada merkinnän kaikesta harrastustoiminnasta. Opintokirja on tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille nuorille, jotka ovat mukana harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa. Opintokirja on käytössä jo yli 70 000 nuorella. Monet oppilaitokset ja työnantajat arvostavat aktiivisia nuoria, joilla on mustaa valkoisella siitä, mitä he ovat koulun ulkopuolisessa elämässään tehneet ja oppineet.

Harrastustoiminnan opintokirjaa voi tilata Nuorten Akatemiasta.