main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Kerhotoiminnassa tarvitaan materiaaleja suunnittelun tueksi ja itse toimintaan


Kerhotoiminnan materiaaleja ja välineitä ovat mm.

  • erilaiset tiedotus- ja suunnittelumateriaalit, kuten
    • kerhotoiminnan käynnistämisen ohjeet
    • ryhmän ohjaamisen ohjeet ja
    • leikki- ja toimintavinkit sekä
  • kerhon aihepiirin toteuttamisessa tarvittavat konkreettiset materiaalit ja välineet, kuten askartelumateriaalit tai sählymailat.

 

Materiaalipankki - helppo väylä kerhomateriaalien pariin

Maksutonta tai maksullista materiaalia kerhonohjaamiseen löytyy kätevästi Kerhonetin materiaalipankista. Materiaalipankista pääset selaamaan, millaista materiaalia kerhotoiminnasta on olemassa ja miten sitä voi hankkia omaan tai kerhon käyttöön. Materiaalipankkia ylläpitävät yhteistyössä useat kerhotoiminnan parissa toimivat tahot.


Materiaaleja ja välineitä voidaan hankkia lahjoituksina, lainaksi ja yhteisomistukseen

Konkreettisten kerhotoiminnassa tarvittavien materiaalien ja välineiden saatavuus vaihtelee kerhotoimintaa järjestävän organisaation ja kerhojen mukaan. Silloin kun rahoitusta on niukasti saatavilla erilaisten materiaalien ja välineiden hankintaan, on käyttöä kekseliäisyydelle.

Välineitä voi lainata tai hankkia yhteiskäyttöön muiden kerhojen tai tahojen kanssa, jolloin hankintakustannukset tulevat kohtuullisemmiksi. Erilaiseen askarteluun ym. kädentaiteiluun sopivia materiaaleja voidaan saada maksutta tai edullisesti esim. yrityksistä, ostamalla iso erä yhdessä muiden kerhojen kanssa jne.