main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!


Kerhoa suunniteltaessa kannattaa ratkaista seuraavat asiat:


1. KOHDERYHMÄ
Kenen tarpeisiin kerholla vastataan?

2. TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Mitkä ovat tavoitteet ja sisällöt kerhossa?

3. YHTEISTYÖKUMPPANIT
Ketkä olisivat mahdollisia yhteistyökumppaneita?

4. VARAT JA VARAINHANKINTA
Mistä hankitaan toiminnan rahoitus?

5. KERHONOHJAAJA(T)
Mistä hankitaan kerhonohjaajat?

6. KERHOTILA
Mistä hankitaan tilat kerholle?

7. MATERIAALIT JA VÄLINEET
Mistä hankitaan materiaalit ja välineet?

8. TIEDOTUS
Miten tiedotetaan kerhon toiminnasta?

9. TYÖNJAKO, MAHDOLLISET POIKKEAMAT
Kuka tekee mitäkin ja milloin kerhon toiminnassa?

10. VASTUU JA VAKUUTUKSET
Kuka vastaa mistäkin ja miten vakuuttaminen järjestetään?

11. ARVIOINTI
Miten arvioidaan ja kehitetään kerhon toimintaa?

Yksittäisten kerhojen toimintasuunnitelmia on yhtä monta erilaista kuin on kerhojakin.


Kerhotoiminnan järjestäjällä on usein malli kerhon käynnistämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan


Kun kaikesta edellä luetellusta on päätetty, voidaan edetä sovitun työnjaon ja aikataulun mukaan. Kerhotoiminnan järjestävän tahon mukaan vaihdellen toiminnan käynnistämiselle, toteuttamiselle ja seurannalle on olemassa ohjeita, suosituksia ja käytäntöjä, jotka auttavat kerhotoiminnan toteuttamista. Koulun kerhotyöllä on toiminnan suunnittelussakin omat erityispiirteensä, joista voit lukea lisää täältä.

Kerhoa perustettaessa kannattaa lähteä pienestä liikkeelle ja seurata, miten toiminta edistyy. Myöhemmin kerhotoimintaa voidaan kehittää ja laajentaa, jos sille on tarvetta ja resursseja.