main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Kerhotoiminta on pääosin järjestävän tahon rahoittamaa


Kukin kerhotoiminnan järjestäjä - olipa kunta, seurakunta, koulu, yhdistys tai yritys - hankkii rahoituksensa omalla tavallaan.
Kerhotoiminnan rahoitus voi muodostua rahallisen tuen lisäksi vastikkeettomasti saatavista tuista, kuten

  • yhteistyötahon kustantamat kerhotilat ja välipala
  • materiaali- ja välinelahjoitukset sekä
  • kerhonohjaajan työpanos, jonka yhteistyötaho maksaa jne.

Kerhojen tavallisimpia tulonlähteitä ovat

  • opetustoimen varat
  • kerhojen osallistumismaksut
  • raha-avustukset
  • sponsorointisopimukset ja
  • varainhankinta.

Kerhotoiminnan verollisuus


Mikäli kerhotoiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, toiminta on verollista. Eräs elinkeinotoiminnan tunnusmerkki on, että kerhotoiminnan järjestäjän tarkoituksena on voitontavoittelu ja ansiotarkoitus. Kerhotoiminnan verollisuus tai verottomuus on syytä selvittää etukäteen, koska verollisen ja verottoman toiminnan rajaa ei lainsäädännössä ole määritelty yksiselitteisen tarkasti. Lue lisää verohallinnon kotisivuilta.

Kerhojen osallistumismaksut


Kerhotoiminta on useimmiten maksullista kerholaisille, poikkeuksena koulun opetussuunnitelmaan sisältyvä kerhotyö, joka on oppilaille maksutonta.
Kerhoissa on käytössä lukukausi-, kuukausi- ja kertamaksuja. Kerhomaksut vaihtelevat suuresti riippuen kerhojen rahoitusrakenteesta, mikä tuleekin aina huomioida vertailtaessa kerhomaksuja. Osallistumismaksujen suuruuteen vaikuttaa esim. järjestäjä (liikeyritys, voittoa tuottamaton yhdistys jne.), ohjaajien palkat ja tilojen vuokrat.