main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Painotetaanko kerhoissa harrastamista, ajankohtaisuutta tai tulevaisuuden vaatimuksia?


Kerhojen sisällöt tulisi päättää sen mukaan, mitä tavoitteita kerhossa halutaan painottaa. Sisältöjen valitsemisessa kriteereinä voi olla esimerkiksi se, että halutaan

 • tarjota sellaisia harrastevaihtoehtoja, joita paikkakunnalla on muuten vaikea tavoittaa
 • tarjota sisällöiltään ajankohtaisia ja joustavia kerhoja ja
 • käsitellä lasten ja nuorten tulevaisuudessa tarvitsemia tietoja ja taitoja.

Toiminnan ei tarvitse olla suurta ja ihmeellistä, vaan pienistä ideoista ja puitteista voidaan luoda toimivia kerhoja. Kerhojen aihepiireille asettaa rajoituksen ainoastaan mielikuvitus. Kerhojen aiheita ovat mm.

 • kirjallisuus/kirjoittaminen
 • kotitalous
 • kuvataide
 • kädentaidot
 • liikunta ja urheilu
 • luonto ja ympäristöasiat
 • musiikki
 • teatteri/ilmaisutaito
 • tiede
 • tietotekniikka
 • uskonnot/uskonnollisuus
 • valokuva/elokuva ja videot
 • vieraat kielet
 • yhteisöllisyys ja yhteiskunta