main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Kerhojen tavoitteena on tietojen, taitojen ja osallisuuden vahvistaminen


Kerhoilla on useita yleisiä merkityksiä ja tavoitteita:

  • lisätä lasten ja nuorten osallisuutta
  • antaa mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen kehittymiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
  • antaa mahdollisuuksia onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
  • kehittää luovaa toimintaa ja ajattelua
  • kannustaa lapsia ja nuoria tuottamaan omaa kulttuuriaan
  • tukea harrastuneisuutta ja edistää myönteisiä harrastuksia (Opetussuunnitelman perusteet 2004, Opetushallitus)

Koulun kerhotyöllä on edellä mainittujen lisäksi tavoitteena

  • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
  • mahdollistaa oppilaan tuntemisen lisäämistä (Opetussuunnitelman perusteet 2004, Opetushallitus)

Lisäksi kullakin kerholla on sen aihepiiristä ja toiminnasta johtuvat erityiset tavoitteensa.