main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Hyvä tiedottaminen palvelee kaikkia


Tiedottamisessa tulee ratkaista

 • mistä tiedotetaan
 • kenelle
 • mitä väyliä käytetään
 • missä muodossa ja
 • milloin.
Kerhoa aloitettaessa on hyvä kertoa

 • kerhon tyyppi ja aihepiiri
 • ohjaaja/t
 • toiminnan tavoitteet
 • kenelle kerho on tarkoitettu ja miten osallistujat tarvittaessa valitaan kerhoon
 • milloin ja missä kerho pidetään sekä
 • mahdollisen osallistumismaksun suuruus.