main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Koulu on oivallinen kerhojen pitopaikka


Kerhoja järjestetään usein koulun sisä- ja ulkotiloissa. Ne ovatkin usein jo valmiiksi ainakin kohtalaisesti varustettuja erilaisten kerhojen toimintaan sekä materiaalien ja välineiden säilyttämiseen. Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön, joten koulun tilojen, välineiden ja laitteiden turvallisuudelle asetetut vaatimukset ovat korkeat.

Kerhotoimintaa voidaan järjestää myös mm.

  • nuorisotaloissa
  • leikkipuistoissa
  • yhdistysten ja järjestöjen omissa tai vuokraamissa tiloissa ja
  • seurakunnan tiloissa.

Pienellä ehostuksella ja lisävälineillä saadaan vaatimattomat kerhotilat toimivammiksi

Kerhojen sisätiloilta vaaditaan vähimmillään turvallisuutta, rauhallisuutta ja hieman säilytystilaa. Vaatimattomiin tiloihin saadaan kodikkuutta pienilläkin asioilla, kuten tekstiileillä ja huonekaluilla. Ulkotiloina esim. koulujen pihat, urheilu-, peli- ja leikkikentät ovat käyttökelpoisia. Erilaisten lisävälineiden avulla vaatimattomastikin varustetuilla ulkoilualueilla voidaan järjestää lapsia innostavaa ja virkistävää leikki- ja liikuntaohjelmaa.