main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Yhteistyön avulla vastataan parhaiten kerholaisten tarpeisiin


Kerhotoimintaa voivat järjestää yhteistyössä

 • koulu
 • lasten vanhemmat (esim. vanhempainyhdistys)
 • kunnan nuorisotoimi
 • kunnan sosiaalitoimi
 • kulttuuri- ja vapaa-ajan toimi
 • järjestöt
 • seurakunta
 • oppilaitokset
 • urheilu- ym. seurat ja yhdistykset
 • yritykset
 • jne.

Kumppanuuden tuomia etuja ovat mm.

 • järjestelyjen vastuun jakaminen
 • toiminnan nivoutuminen paikkakunnan arkeen
 • toimijoiden lähentyminen
 • päällekkäisten toimintojen välttäminen
 • ”me-hengen” herääminen alueella
 • yhteistyön voiman kokeminen ja
 • paremmat mahdollisuudet vastata lasten ja nuorten tarpeisiin.
  (Lähde: Mervi Rantanen, Mannerheimin lastensuojeluliitto. Julkaisussa Syvänen, Piritta (toim.) 1999. Kerhotyö ja iltapäivätoiminta. Kerhokeskus – koulutyön tuki ry. )

Järjestettäessä koulun kerhotyötä on hyvä sopia yhteisistä toiminta- ja kasvatusperiaatteista yhteistyössä rehtorin, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Yhteistyö opettajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää varsinkin silloin, kun lapsella tai nuorella on erityisiä ongelmia.