main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Makukoulu :: Palaute Aisitien ruokamaailmaan!

Anna palautetta Sapere-menetelmästä ja Aistien ruokamaailmaan -oppaasta

Saammamme palautteen avulla kehitämme toimintaamme ja suunnittlemme materiaalituotantoa.

 


Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Toimi
Sukupuoli
Asuinpaikka

SAPERE-MENETELMÄ
Onko menetelmä Sinulle jo ennestään tuttu
kyllä
ei
Näetkö ruokamaailmaan tutustumisen aistien avulla tärkeäksi
kyllä
en
Näetkö aistimusten sanallisen ilmaisemisen harjoittelun tärkeäksi
kyllä
en
Millaisille ikäluokille mentelmä mielestäsi soveltuu
Onko koulujen ruokakulttuuri terveitä ja aistimuksellisia ruokailutottumuksia tukeva
kyllä
ei
Onko koulun ja kerhojen tehtävänä tukea lapsia tietoisiksi ruoka-antimien käyttäjiksi
kyllä
ei
Mihin oppiaineisiin menetelmä mielestäsi sopisi

AISTIEN RUOKAMAAILMAAN -OPAS
Saako oppaan avulla riittävän hyvän kuvan Sapere-menetelmästä
kyllä
ei
Missä opasta voidaan mielestäsi hyödyntää
Onko oppaan rakenne ja ulkoasu selkeä
kyllä
ei
Onko opas monipuolinen
kyllä
ei
Antaako opas riittävästi taustatietoja tehtäville
kyllä
ei
Tarvittaisiinko oppaan tueksi painettua materiaalia myös oppilaille
kyllä
ei
Mainitse oppaasta kolme hauskaa/helppoa tehtävää
Mainitse oppaasta kolme tylsää/vaikeaa tehtävää
Avoin palaute menetelmästä ja oppaasta