main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

MEDIAKASVATUKSEN MATERIAALIT 

 

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa (pdf)

Julkaisussa mediataitojen kehittyminen kuvataan jatkumona peruskoulun ensimmäiseltä yhdeksänteen luokkaan. Mediaopetus koskettaa kouluyhteisön kaikkia jäseniä ja tukee perusopetuksen tavoitteita. Tietopaketin tavoitteena on kuvata, mihin mediaopetusta tarvitaan. Se on tarkoitettu erityisesti peruskoulujen rehtoreiden ja opettajien käyttöön.

Esimerkkejä mediaopetuksen toteutumisesta (pdf)

 

 

 

Mediakasvatus esi- ja alkuopetuksessa (pdf)

Opinkirjo on tuottanut esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteita mediakasvatuksen näkökulmasta avaavan oppaan. Opas on tuotettu yhteistyössä Opetushallituksen, mediakasvatusalan järjestöjen, opettajien ja tutkijoiden kanssa. Oppaassa tarkastellaan mediakasvatuksen suunnittelua ja toteutusta eri oppiaineissa ja sisältöalueissa. Lisäksi tutustutaan mediakasvatuksen teoriapohjaan ja historiaan sekä lasten mediamaailmaan. Tarjolla on ideoita, tehtävä- ja materiaalivinkkejä mediakasvatuksen tueksi.

 

 

 

Kuvaa, ääntä & tekstiä - medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin (pdf)

Oppimateriaali on tarkoitettu alkuopetusikäisten opettajille, kerhonohjaajille ja muille kasvattajille. Oppaan tehtävät on tarkoitettu sovellettaviksi oman ryhmän tarpeisiin ja ne ovat helposti sovellettavissa myös vanhempien lasten opetukseen. Materiaalissa tutustutaan mediaan kolmen elementin avulla.

 

 

 

 

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa (pdf)

Mediamuffinssi-hanke ja Stakes ovat tuottaneet yhteistyössä Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -oppaan. Opas on tarkoitettu varhaiskasvattajille mediakasvatuksen tietopaketiksi.

 

 

 

 

 

Kerho käyntiin - tukioppilas mediakerhon apuohjaajana (pdf)

Materiaalin tavoitteena on kannustaa kouluja perustamaan kerhoja, joissa nuoret toimivat kerhojen apuohjaajina. Oppaassa esitellään mediakerhot esimerkkinä nuorten ohjaamista kerhoista. Materiaali jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen osio on suunnattu sekä apuohjaajat kouluttavalle että kerhosta vastaavalle aikuiselle. Toinen osio on kurkistus median maailmaan ja kolmas osio sisältää koulutusmallin, jonka avulla apuohjaajat koulutetaan. Opas on tehty yhteistyössä MLL:n kanssa.

 

 

 

(päivitetty 11.9.2014)