main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Muotoilukasvatus

MUOTOILUKASVATUS

Muotoilukasvatus on tutkivaa, kokeilevaa ja hauskaa,
se on perustelemista, löytämistä ja hullutteluakin.

Koulu palvelumuotoilun ympäristönä, uusi maksuton opas!

kansikuvaKoulu on kasvuympäristö ja oppimisen yhteisö. Oppilaan aktiiviseksi toimijaksi kasvamista tukee se, että hän voi olla yhdessä muiden kanssa kehittämässä koulua paremmin toimivaksi. Opinkirjo on yhdessä Designmuseon ja Ornamon kanssa tuottanut opettajille oppaan palvelumuotoilun toteuttamiseen monialaisena oppimiskokonaisuutena.

Oppilaat ovat koulussa perinteisesti käyttäjän asemassa. Palvelumuotoilua tehdessä oppilaat siirtyvät palveluntuottajien ja kehittäjien rooliin. Palvelumuotoilua toteuttaessaan oppilaat pääsevät näkemään, miten asiat toimii tai miten ne saadaan toimimaan entistä paremmin käyttäjien näkökulmasta. Työskentelyn aikana opitaan vaikuttamisen mahdollisuuksia: opitaan tuomaan ryhmän yhteisiä näkemyksiä esille, neuvottelemaan esimerkiksi opettajakunnan, rehtorin tai muiden päättävien elimien kanssa tarpeista ja toteutuksesta sekä saadaan kokemuksia osallisuudesta. Siksi on tärkeää, että oppilaat tietävät, mitä heidän keksimistään ajatuksista voidaan oikeasti kokeilla, ja millä perusteella niitä voidaan kehittää eteenpäin käytössä oleviksi toimintamalleiksi.

Palvelumuotoilua tehdessä on tärkeää pitää avoin mieli. Tätä voidaan tukea ottamalla koulun tiloja käyttöön normaalista poikkeavilla tavoilla tai muuten poiketa normaaleista rutiineista. 

Monialainen oppimiskokonaisuus palvelumuotoilusta

Palvelumuotoiluprojektin toteuttaminen koulussa on toimiva ja hauska tapa toteuttaa monialainen oppimiskokonaisuus. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä tekee mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtämisen. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Palvelumuotoiluprojektissa on varmistettu oppilaiden osallisuus pitkin matkaa: heidän ihmetyksensä ja oivalluksensa ovat lähtökohtana muotoiluprosessille. 

Kirjan voi tilata Opinkirjosta tai tulostaa itse: Matka palvelumuotoiluun - opettajan opas.

Tulosta MOKKI-MUOTOILUPROSESSI-menetelmäkortit (pdf). Tulosta neljä sivua yhdelle paperille.

Tulosta YMMÄRRYS-AJATTELU-TYÖTAVAT-kortit (pdf) muotoiluoppimisen tueksi.

Tulosta monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelulomake (pdf). 

Tulosta muotoiluprosessilomake (pdf), malli lomakkeen käytöstä (pdf) ja aikajana (pdf), joiden avulla voi suunnitella muotoiluprosessin etenemistä.

 

Kirjan kansikuva

Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf)

Opas innostaa opettajia ottamaan muotoilukasvatuksen osaksi eri oppiaineita.

Muotoilukasvatuksessa lähestytään esineympäristöä monipuolisesti, pohditaan ihmisen ja esineen välisiä suhteita ja opitaan muun muassa muotoilun perustaitoja. Muotoilukasvatuksessa on lähtökohtana lapsen ja nuoren oma elämismaailma ja keskeistä kokemuksellisuus ja tekemällä oppiminen.

Muotoiloa! -oppaan liitteet ovat tulostettavissa erikseen.

 

Muotoiloa! -opas taustoittaa, mitä on muotoilu, johdattaa lyhyesti muotoilun historiaan ja avaa muotoilukasvatuksen käsitettä. Kirja tarjoaa viisi opetusjaksoa muotoilukasvatukseen:

  • Tutustuminen muotoiluun
  • Muotoilun monimuotoisuus
  • Muotoilu ja ympäristö
  • Ideasta esineeksi
  • Esine ja mielikuva

Opetusjaksoissa on kuvattuna viisi oppituntikokonaisuutta selkeiden työohjeiden muodossa. Tehtäviä on helppo mukauttaa eri ikäryhmille soveltuksi.

Innostu muotoilukasvatuksesta!