main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Muotoilukasvatus :: MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 
(Helsinki I, Helsinki II, Tampere, Oulu) 2017-2018

Koulutukset ovat täynnä.

MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

  • Koulutuksen loppuseminaarin ajankohta on muuttunut. Loppuseminaarimme on maanantaina 12.11.2018 klo 13-16.30 Designmuseolla.
  • Omien raporttien viimeinen palautuspäivä on 10.9.2018. Raportit palautetaan Basecampiin. Jos tunnuksien kanssa on ongelmia, otathan yhteyttä.
  • Koulutusmateriaalit ovat Basecampissa tallennettavissa marraskuun loppuun asti. Suurin osa materiaaleista tulee kuitenkin Opinkirjon uusille muotoilukasvatuksen sivuille jakoon maksutta, joten ne löytyvät myös sieltä.
  • Muotoilijavierailuja voi edelleen varata koulutukseen osallistuneet opettajat. 


Opetushallituksen rahoittama opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus:

MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä!

Kenelle: Lastentarhanopettajat, luokanopettajat, aineenopettajat perus- ja toisella asteella
Hinta: Opetus ja materiaalit maksuttomia
Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on tukea ja kehittää koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia osallistaviksi muotoilun ja muotoilulle tyypillisten menetelmien avulla. Tavoitteena on rohkaista opetta- jia hyödyntämään muotoilun työkaluja osana opetusta; muotoiluajattelu kehittää uudenlaista ideoiden syntymistä, ongelmanratkaisukykyä, empatiaa ja se korostaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.
Toteutus: Koulutus on pitkäkestoinen prosessikoulutus. Se sisältää neljä lähiopetuspäivää, monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisen omalla koululla, verkkotyöskentelyä ja loppuseminaarin. Lähiope- tuspäivillä on mm. museovierailu, muotoilutyöpaja ammattimuotoilijan kanssa ja mahdollisuus muotoi- lijavierailuun omalla koululla.
Kouluttajatahot: Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Designmuseo