main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Muotoilukasvatus :: MOKKI: Tuotemuotoilua ja teknologiaa monialaisesti

Opetushallituksen rahoittama opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus:

MOKKI: Tuotemuotoilua ja teknologiaa monialaisesti

Kenelle: Koulutus on suunnattu lastentarhanopettajille, luokanopettajille sekä aineenopettajille peruskoulussa ja toisella asteella. Parhaimman hyödyn monialaisen oppimiskokonaisuuden kehittämiseen saa kun koulutukseen osallistuu työparin kanssa.

Hinta: Opetus ja materiaalit ovat maksuttomia

Osallistujamäärä: 20-24/paikkakunta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia kehittää monialaisia oppimiskokonaisuuksia (mokki) oppilaslähtöisiksi ja osallistaviksi muotoilupainotteisten menetelmien avulla. Koulutuksessa hyödynnetään uusia teknologioita, kuten 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta.

Muotoiluajattelun vahvistaminen kehittää empatiaa, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä synnyttää uudenlaisia ideoita ja ratkaista ongelmia. Koulutuksen tavoitteena on rohkaista opettajia hyödyntämään muotoilun työkaluja osana opetusta.

Toteutus: Koulutus on pitkäkestoinen prosessikoulutus. Se sisältää neljä lähiopetuspäivää, monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisen omalla koululla, verkkotyöskentelyä ja loppuseminaarin. Lähiopetuspäivillä on luvassa muun muassa 3D-tulostusta, kokemuksia lisätystä todellisuudesta ja museovierailuja.

Kouluttajatahot: Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Designmuseo
(Paikkakuntien nimet ovat aktiivilinkkejä, joten klikkaamalla kaupungin nimeä pääset kyseisen koulutuskaupungin ilmoittautumislomakkeeseen.)

Lähikoulutuspäivien kesto: klo 9-16. 

Ilmoittaudu: Rovaniemi (7 paikkaa jäljellä)

I 6.-7.11.2018
II 14.1.2019
Monialainen oppimiskokonaisuus omalla koululla, verkkotutorointi
III 16.4.2019
IV 13.9.2019 
Loppuseminaari (Helsingissä, verkossa osallistuttavissa)

Ilmoittaudu: Turku (4 paikkaa jäljellä)

I 19.-20.11.2018
II 21.1.2019
Monialainen oppimiskokonaisuus omalla koululla, verkkotutorointi
III 16.5.2019
IV 13.9.2019 
Loppuseminaari (Helsingissä, verkossa osallistuttavissa)

Helsinki II (täynnä)

I 31.10.-1.11.2018
II 11.1.2019
Monialainen oppimiskokonaisuus omalla koululla, verkkotutorointi
III 11.4.2019
IV 13.9.2019 
Loppuseminaari klo 13-16

Helsinki I (yksi paikka jäljellä)

I 13.-14.11.2018
II 8.1.2019
Monialainen oppimiskokonaisuus omalla koululla, verkkotutorointi
III 9.4.2019
IV 13.9.2019 
Loppuseminaari klo 13-16

Järjestäjän yhteyshenkilö: Marjo Kenttälä, marjo.kenttala@opinkirjo.fi

Kaikista ei tarvitse tulla muotoilijoita, mutta muotoiluajattelu hyödyttää kaikkia.