main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Muotoilukasvatus :: Opettajan oppaat

OPPAITA MUOTOILUKASVATUKSEEN

1. Matka palvelumuotoiluun - opas opettajalle

kansikuvaKoulu on kasvuympäristö ja oppimisen yhteisö. Oppilaan aktiiviseksi toimijaksi kasvamista tukee se, että hän voi olla yhdessä muiden kanssa kehittämässä koulua paremmin toimivaksi. Opinkirjo on yhdessä Designmuseon ja Ornamon kanssa tuottanut opettajille oppaan palvelumuotoilun toteuttamiseen monialaisena oppimiskokonaisuutena.

Oppilaat ovat koulussa perinteisesti käyttäjän asemassa. Palvelumuotoilua tehdessä oppilaat siirtyvät palveluntuottajien ja kehittäjien rooliin. Palvelumuotoilua toteuttaessaan oppilaat pääsevät näkemään, miten asiat toimii tai miten ne saadaan toimimaan entistä paremmin käyttäjien näkökulmasta. Työskentelyn aikana opitaan vaikuttamisen mahdollisuuksia: opitaan tuomaan ryhmän yhteisiä näkemyksiä esille, neuvottelemaan esimerkiksi opettajakunnan, rehtorin tai muiden päättävien elimien kanssa tarpeista ja toteutuksesta sekä saadaan kokemuksia osallisuudesta. Siksi on tärkeää, että oppilaat tietävät, mitä heidän keksimistään ajatuksista voidaan oikeasti kokeilla, ja millä perusteella niitä voidaan kehittää eteenpäin käytössä oleviksi toimintamalleiksi.

Palvelumuotoilua tehdessä on tärkeää pitää avoin mieli. Tätä voidaan tukea ottamalla koulun tiloja käyttöön normaalista poikkeavilla tavoilla tai muuten poiketa normaaleista rutiineista. 

Kirjan voi tilata Opinkirjosta tai tulostaa itse: Matka palvelumuotoiluun - opettajan opas.

2. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen

Kirjan kansikuva

Opas innostaa opettajia ottamaan muotoilukasvatuksen osaksi eri oppiaineita.

Muotoilukasvatuksessa lähestytään esineympäristöä monipuolisesti, pohditaan ihmisen ja esineen välisiä suhteita ja opitaan muun muassa muotoilun perustaitoja. Muotoilukasvatuksessa on lähtökohtana lapsen ja nuoren oma elämismaailma ja keskeistä kokemuksellisuus ja tekemällä oppiminen.

Muotoiloa! -opas taustoittaa, mitä on muotoilu, johdattaa lyhyesti muotoilun historiaan ja avaa muotoilukasvatuksen käsitettä. Kirja tarjoaa viisi opetusjaksoa muotoilukasvatukseen: Tutustuminen muotoiluun, Muotoilun monimuotoisuus, Muotoilu ja ympäristö, Ideasta esineeksi ja Esine ja mielikuva.

Opetusjaksoissa on kuvattuna viisi oppituntikokonaisuutta selkeiden työohjeiden muodossa. Tehtäviä on helppo mukauttaa eri ikäryhmille soveltuksi.

Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf)
Muotoiloa! -oppaan liitteet ovat tulostettavissa erikseen.