main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Osallisuuskasvatus

OSALLISUUSKASVATUS

Kehittämiskeskus Opinkirjossa osallisuus ymmärretään kokemuksena ja tunteena kuulluksi ja huomioiduksi tulemisesta.  Oppilaiden vaikuttamisella tulee olla kouluyhteisössä toimivat ja systemaattiset rakenteet, resursseja ja koulutuksen järjestäjän tuki toiminnalle. Rakenteet antavat todellisen mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin asioihin omassa kouluyhteisössään – erityisesti kerhotoiminnassa ja oppilaskuntatoiminnassa.

Yhdistys tukee lasten ja nuorten osallisuutta kehittämällä  toiminnallisia malleja ja vaikuttamalla lasten parissa kouluissa toimivien aikuisten myönteisiin asenteisiin. Yhdistys tuo osallisuus- ja demokratiakasvatuksen ja nonformaalin kasvatuksen yhteyttä esille tutkijoille ja toimijoille tarkoitetuilla foorumeilla.