main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Osallisuuskasvatus :: Nuorten parlamentti

NUORTEN PARLAMENTTI

Nuorten parlamentti on tarkoitettu kaikille peruskoulun yläluokkien oppilaille. Nuorten parlamenttiin osallistutaan ensisijaisesti koulun kerhona, oppilaskuntana tai muuna aikuisen ohjaamana ryhmänä. 

Haluatko saada tietoa Opinkirjon osallisuus- ja demokratiakasvatustoiminnoista? Lisää itsesi (nimi, koulun nimi ja sähköpostiosoite) oheisen linkin kautta listalle: bit.ly/demolista

Rekisteriseloste (PDF)

                                                                      

 

Tavoitteet

Toiminnan tavoitteena tukea lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista heille mielekkäisiin asioihin. (vrt Nuorisolaki 8§)

Kerhotoiminta

Nuorten parlamentti -toiminnan ytimen muodostavat parlamenttikerhot. Kerhoissa tutustutaan demokratian avainkysymyksiin, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin yleisesti.

Kerhonohjaajille tuotetaan materiaalia ohjaamisen tueksi.

Simulaatio valiokunnan työskentelystä

Valiokuntasimulaatio on toiminnallinen, oppilaita osallistava ja oppiainerajat ylittävä demokratiakasvatuksen simulaatiomalli. Simulaatio mukailee löyhästi eduskunnan valiokuntatyöskentelyä ja täysistuntoa.  Oppilaat käsittelevät yhteiskunnallista aihetta valiokunnassa, kirjoittavat siitä mietinnön ja antavat päätösehdotuksensa. Ehdotukset esitellään, niistä keskustellaan ja lopuksi äänestetään kaikkien yhteisessä täysistunnossa.

 Pilotoitu simulaatio on Padasjoen yhtenäiskoulun ja lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Marja-Riitta Tikkalan kehittämä.

 Valiokuntasimulaatio sisältää

  • Opetussuunnitelmaan soveltuvat tavoitteet
  • Toteutusohjeet
  • Aineistot nuorisotyöttömyydestä, nuorten yrittäjyydestä, ilmastonmuutoksesta ja turvallisuudesta
  • Mallimietinnön
  • Ideoita palautteen keräämiseen ja arviointiin
  • Ideoita menetelmän soveltamiseen alakoulussa tai lukiossa 

 

Löydät sen osoitteesta  http://bit.ly/simulaatio2018 .

 

Kannattaisiko vaikuttaa? (pdf) oppaassa on ideoita parlamentti- ja vaikuttamiskerhon sisällön toteuttamiseen. Tehtäviä voi sisällyttää eri oppiaineiden opetukseen tai koostaa monialaisen oppimiskokonaisuuden oppiaineiden yhteistyönä.

Nuorten parlamentti - politiikkaa ruohonjuuritasolla (pdf) julkaisuun on koottu kaksi kerhoideaa Nuorten parlamentti kerhoille. Virtuaalivarjostaminen on tarkoitettu vuosille, kun kerho valmistautuu Nuorten parlamentin täysistuntoon eduskunnassa. Politiikan nuuskinta puolestaan opastaa tutustumaan oman kunnan päättäjien toimintaan vuotena, jolloin Nuorten parlamentti ei kokoonnu. Toimittajaoppilaan tehtäväpaketti Nuorten parlamentti -kerhoille (pdf) -julkaisun tarkoituksena on tarjota työkaluja toimittajaoppilaalle. Tutustu kerhoideoihin paremmin avaamalla pdf-tiedosto!

Vuosittain järjestetään kerhoille tarkoitettu kerholaistilaisuus ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta teemasta. 

Istunto

Toiminta huipentuu joka toinen vuosi järjestettävään Nuorten parlamentin täysistuntoon eduskunnassa. Silloin kansanedustajat luovuttavat paikkansa 199 oppilasedustajalle. Vain eduskunnan puhemies säilyttää paikkansa. Nuorten suulliset kysymyksen valtioneuvoston jäsenille koskevat laajasti yhteiskunnan eri alueita, kuten opetusta ja koulutusta, työllistymistä, ympäristöteemoja, turvallisuuskysymyksiä ja ihmisoikeuksia.

Nuorten parlamentti kokoontui eduskunnassa 23.3.2018. 

Nuorten parlamentti -toiminnasta julkaistaan raportit. Lue raportit toiminnasta alla olevista linkeistä.

Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012. (pdf)

Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2013-2014 (pdf)

Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2015-2016  

 

Nuorten parlamentti verkossa

Nuorten parlamentin löydät eduskunnan ylläpitämältä sivulta https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/Sivut/default.aspx. Osoitteesta löydät Nuorten parlamentti -toimintaan liittyvän ohjeistuksen.

Facebook-sivu löytyy osoitteesta

https://www.facebook.com/pages/Nuorten-parlamentti/110159365740036

Seuraa toimintaa Nuorten parlamentti -blogista.

  

 

 (23.11.2018)