main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Nuorten parlamentti –kerhon perustaminen

Nuorten parlamentti –kerhossa on mahdollista

  • käyttää monipuolisia työtapoja,
  • pohtia nuoria itseään kiinnostavia asioita
  • harjoitella yhteiskuntaopin tunneilla opittuja asioita käytännössä
  • kehittää vastuuta ja
  • harjoitella vaikuttamisessa tarvittavia taitoja.

Kerhotunnit ja budjetti

Kerhotoiminta on tärkeä osa opetussuunnitelmaa. Kerholle on hyvä tehdä suunnitelma ja budjetti etukäteen. Ilman määrärahojakin tulee toimeen, mutta esim. retkien tekeminen voi silloin olla hankalampaa.

Työsuunnitelma

Työsuunnitelmassa tulee olla ainakin kerhokertojen määrä, ajankohta ja kerhonohjaaja. Työsuunnitelmassa voi ottaa huomioon paikkakunnan mahdollisuuksia erilaisiksi vierailukohteiksi. Mieti myös sitä, voitko hyödyntää kerhotoiminnassa vanhempia. Viritä yhteydet paikkakunnan nuorten vaikuttajien ryhmiin.

Tilat

Kerhopaikkana on yleensä koulun tilat – vaikkapa oppilaskunnan huone.

Työpari tai ohjaajaverkosto

Kokeile työparia mikäli vain mahdollista. Vastuu jakautuu ja ideoitakin syntyy enemmän.

Tiedotus

Hyvä mainos kerhon toiminnasta houkuttelee kerholaiset mukaan. Joskus pelkästään jo sopiva kerhon nimi riittää mainokseksi. Muista myös tiedottaa kerhon työsuunnitelmasta vanhemmille.

Kerhon ilmapiiri

Kerhon ilmapiiri on yksi laadukkaan kerhotoiminnan kriteereistä. Tuttu ja turvallinen kerhon pitäminen innostaa nuoriakin osallistumaan. Kokeile yhteistoiminnallisia työtapoja osallistaaksesi kerholaiset. Ota kerholaiset mukaan suunnittelemaan toimintaa, vaikka olisitkin tehnyt toimintasuunnitelman. Kerholaiset voivat omatoimisesti varata vierailukohteita.

Arviointi

Arvioikaa yhdessä toimintaa; mikä onnistui, mikä olisi voinut onnistua vieläkin paremmin.

 

Yhteistyöideoita, kouluvierailua ja muuta toimintaa löytyy esim. Nuorten Akatemian Note-ohjelman kautta. Lue lisää Note-ohjelmasta.

 

26.5.09/tk