main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

OPPILASKUNTA PERUSOPETUKSESSA

Tutustu Oppilaskuntatoiminnan ohjaajan oppaaseen (PDF).

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään oppilaiden osallisuudesta ja oppilaskunnasta.

47a: Osallisuus ja oppilaskunta

Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun.

Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunta voi olla useamman koulun yhteinen. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.

Tässä pykälässä tarkoitettu toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti paikalliset olosuhteen huomioon ottaen. Tarkemmin toiminnan järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Toiminta tulee suunnitella opetussuunnitelman ja muiden koulun toimintaa ohjaavien suunnitelmien osana tai yhteydessä.

Opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta.

Kouluviihtyvyyttä parantavia tekijöitä oppilaskuntien mielestä (pdf)

Mistä tietoa ohjaajalle?

Tietoa ja toimintavinkkejä oppilaskunnan ohjaajalle löydät osoitteesta www.omaoppilaskunta.fi. Sivusto on koottu usean järjestön yhteistyönä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Sivustosta ja sisällöstä vastaa Kehittämiskeskus Opinkirjo. Vertaistukea tarjolla facebookin suljetussa ryhmässä Oppilaskunnat ja osallisuus. 

Oppilaskunnan yhteydet kunnan vaikuttamisrakenteisiin

Oppilaskunta on luonteva toimintayksikkö kunnan erilaisissa nuorten vaikuttamisrakenteissa. Vaikuttamisrakenteita on useita ja tapoja toimia varmasti vieläkin enemmän. 

Alakoulu
Lasten parlamentti on alakouluikäisille lapsille tarkoitettua toimintaa.

Yläkoulu
Nuorisovaltuustot ja muut kunnalliset nuorten vaikuttajaryhmät saavat hyvää kaikupohjaa toimivista oppilaskunnista. Lue lisää nuorisovaltuustoista www.nuva.fi

Muita mahdollisuuksia

Kauniainen on julkaissut Osallistuva lapsi ja nuori - parempi kunta - opas Kauniaisten viranhaltijoille ja luottamushenkilöille lasten ja nuorten kuulemiseen. Tähän on koottu tiiviisti vinkkejä ja mahdollisuuksia osallistaa lapsia ja nuoria kunnan tasolla. 

Lataa PDF-versio.

Osallisuuskasvatuksen materiaalit ja oppaat esimerkiksi oppilaskunnan tueksi löytyvät täältä.

 

(päivitetty 28.1.2019)