main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

JÄRJESTÄYTYMINEN - KAIKEN A ja O

Oppilaskunta koostuu koulun kaikista oppilaista.

Oppilaskunnalla on ohjaava opettaja, joka toimii yhdyslenkkinä koulu muuhun henkilökuntaan, vanhempainyhdistykseen, johtokuntaan ja nuorisotoimeen.

Oppilaskunnan toiminnan ytimenä toimii oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallitus kootaan kaikkien luokkien/opetusryhmien edustajista. Edustajia valitaan kaksi ja heille mahdollisuuksien mukaan varaedustajat.

Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan toimihenkilöt, joita ovat ainakin

  • puheenjohtaja
  • varapuheenjohtaja
  • sihteeri
  • rahastonhoitaja
  • tiedottaja
  • kerhoyhdysoppilas.

Kerhoyhdysoppilas on linkkinä koulun kerhotoiminnan kehittämisessä.


Lue lisää:

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu. Toimivan oppilaskunnan opas. Opetusministeriön julkaisuja 2007:32. (pdf)