main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN LAATUTEKIJÄNÄ

Osallisuus ja vaikuttaminen on nostettu yhdeksi perusopetuksen laatukriteeriksi. Tämä tarkoittaa sitä, että opetuksen järjestäjän ja koulun on luotava oppilaille mahdollisuuksia osallistua heitä itseään koskevien asioiden käsittelyyn.

Oppilaskuntatoiminnan järjestämiseksi kunnassa on huolehdittava toiminnan ohjaukseen tarvittavista resursseista. Kunnalla on myös vastuu nivoa toiminta kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan ts. kunnallisiin lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien toimintaan.

Oppilaskuntatoiminnan tulee olla tavoitteellista, joka edellyttää rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien yhteistä päätöstä toiminnan toteuttamisesta ja edistämisestä. Toiminnalle sovitaan yhteiset tavoitteet, joita tarkennetaan koulun vuosittaisessa suunnitelmassa.

Oppilaskuntatoiminta on

  • tavoitteellista
  • suunnitelmallista ja
  • vaikuttavaa.


Lue lisää:

Perusopetuksen laatukriteerit. Opetusministeriön julkaisuja 2009:19 (pdf)