main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

SPOT tukee oppilaskuntia yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentajina

Suomalainen koulutus luo loistavaa  yksilöosaamista, mutta oppilaiden yhteisötaidot ovat heikkoja. Kouluviihtyvyyttä mitattaessa oppilaat ovat kansainvälisesti vertaillen häntäpäässä. Peruskoulun uutta pedagogista kulttuuria ja opettajuutta kehitettäessä juuri osallisuutta edistävällä toimintakulttuurilla onkin suuri merkitys.

Vuoden 2014 alussa perusopetuslakia  (47a §) täsmennettiin vakiinnuttamalla oppilaskunnat kaikkiin peruskouluihin. Uudistuksella vahvistetaan oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta koulussa. Uusi yhteistyön kulttuuri rakentuu koko kouluyhteisön keskustelussa, jonka tuloksena:

 • viihtyvyys ja työrauha lisääntyvät
 • oppimistulokset ja motivaatio paranevat
 • yleinen luottamus ja yhteenkuuluvuus kasvaa
 • oppilaat sitoutuvat tavoitteisiin ja toimintaan
 • näkökulmien, perusteluiden ja kokemusten monipuolisuus edesauttaa hyviä ratkaisuja

 Osallistuva toimintakulttuuri edellyttää toimivia rakenteita, resursseja ja kouluyhteisön tuen. Tätä tehtävää tukemaan käynnistettiin Suomen peruskoulujen oppilaskuntien tukihanke SPOT (2014-2015).

SPOT-hanke

 • kartoittaa ja suunnittelee peruskoulujen osallisuutta ja oppilaskuntatoimintaa 
 • tuottaa kartoituksen pohjalta osallisuuden ja oppilaskuntatoiminnan malleja, menetelmiä ja käytäntöjä eri ikäryhmille peruskoulujen osallistuvan toimintakulttuurin rakentamiseksi 
 • luo pysyvän mallin ja järkevän toteutustavan peruskoulujen oppilaskuntien tukemiseksi jatkossa

 
SPOT-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sillä toteutetaan Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa. Hanke toteutetaan yhteistyönä seuraavien järjestön kesken: Suomen Lukiolaisten Liitto ry, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten Akatemia ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. 

 

Hankkeen aikana on julkaistu ohjaavan opettajan työkalupakki

www.omaoppilaskunta.fi

Hankekokonaisuuteen liittyy Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta:

Koulutukset alakouluille

Osallisuutta oppimassa

 • Mannerheimin Lastensuojeliliitto MLL ja Opinkirjo

Koulutukset yläkouluille

Yläkoulujen oppilaskuntien ohjaavien opettajien koulutukset

 • SLL,  SAKKI,  OSKU  ja FSS

 Vauhtia oppilaskuntiin

 • Nuorten Akatemia ja Allianssi

Lisätietoja:


Pirita Ruokonen

Projektikoordinaattori

+358 45 129 6784

pirita.ruokonen[at]lukio.fi

Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Tiina Karhuvirta

Erityisasiantuntija

+358 50 515 0017

tiina.karhuvirta[at]opinkirjo.fi

Kehittämiskeskus Opinkirjo

 

 

 (päivitetty 16.01.2015)