main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TOIMINTA

 

Parhaita asiantuntijoita ja ideanikkareita oppilaskuntatoiminnan luomisessa ovat oppilaat itse:

 • haluavatko he keskittyä koulun ilmapiirin kehittämiseen toimintapäiviä järjestämällä
 • osallistua kouluruokailun kehittämiseen kunnan tasolla
 • parantaa lähiympäristöä talkootoimintaa organisoimalla
 • suunnitella koulupihaa viihtyisämmäksi
 • järjestää liikunnallisia välitunteja/siestoja
 • miettiä oppimisympäristön monipuolistamista
 • tai vaikkapa osallistua sidosryhmäyhteistyöhön.

 

Toiminnan ei tarvitse olla juhlien ja teemapäivien järjestämistä, vaan oppilaiden toiveiden mukaan se voi olla myös paljon muuta.

Oppilaskunnan toiminnan tulee olla avointa ja siinä suositaan toiminnallisia menetelmiä.  


Oppilaskunta ja koulun toimintakulttuuri

Oppilaskunnan osallisuus koulun toimintakulttuurissa liittyvät oppilaiden kuulemiseen ja näkemyksien huomioimiseen

 

 • suunnittelussa
 • toteutuksessa
 • sisällöissä
 • arvioinnissa.

Oppilaskuntien kautta varmistetaan yhteistyö kunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävien toimintojen kanssa.Oppilaskuntatoiminta ja tukioppilaat

Oppilaskunnan toiminnan ja  tukioppilastoiminnan yhteensovittaminen on paikallaan.

Mietittäviä teemoja ovat:

 • Miten oppilaskuntatoiminta ja tukioppilastoiminta toimivat saumattomasti yhteen?
 • Tarvitaanko yhteistä suunnittelua?
 • Toimivatko samat henkilöt sekä oppilaskunnan vastuullisissa tehtävissä ja tukioppilaina - onko "loppuunpalamisen vaara"?

 

 

(päivitetty 17.8..2011)